‘ජය අපිටයි’ රනිල් මහින්ද දෙදෙනම කියති

Ranil Mahinda Voting

ශ්‍රී ලංකාවේ ඊළඟ අගමැති වීමේ බලාපොරොත්තුව සහිත අපේක්ෂකයන් දෙදෙනාම අද පැවැත්වෙන මහ ඡන්දයෙන් පසු ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීමට සමත් ආසන ප්‍රමාණයක් දිනා ගැනීමේ හැකියාව ගැන  විශ්වාසය පළ කරති.

මැදමුලන රාජපක්ෂ විද්‍යාලයේ දී සිය ඡන්දය පාවිච්චි කිරීමෙන් අනතුරුව හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ ප්‍රකාශ කළේ ආසන 117 ක් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට හිමිවන වග තමන්ට සහතික බවයි.

එක්සත් ජාතික පක්ෂය බහුතර ආසන සංඛ්‍යාවක් ජය ගන්නා බව අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ දී ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමෙන් අනතුරුව කියා සිටියේය.

Comments are closed.

Top