ප්‍රතිසංධාන කටයුතු වෙනුවෙන් නව ලේකම් කාර්යාලයක්

Disappearance protest

ප්‍රතිසංධාන යාන්ත්‍රණ සම්බන්ධීකරණය වෙනුවෙන්  ලේකම් කාර්යාලයක් ස්ථාපිත කිරිම සඳහා වන යෝජනාවකට කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

ඒ සම්බන්ධව දැනට සිදුවෙමින් පවතින විවිධ වැඩ සටහන් හා ආයතනික මැදිහත්වීම් සම්බන්ධිකරණය කිරිමත්, මෙහෙයවීමත් අගමැති කාර්යාලයෙහි ස්ථාපිත කිරීමට යෝජිත අදාළ ප්‍රතිසංධාන යාන්ත්‍රණ සම්බන්ධිකරණය සඳහා වන ලේකම් කාර්යාලය (Secretariat for Coordinating the Reconciliation Mechanisms -SCRM ) මගින්  සිදුකෙරෙනු ඇතැයි  රජය පවසයි.

 

අපේක්ෂිත ඉලක්කයන්ට බාධා

 

මේ වන විටත් විවිධ අමාත්‍යාංශ හා රජයේ ආයතන හරහා සිදුකෙරෙමින් පවතින ප්‍රතිසංධාන කටයුතු වඩා විධිමත් ලෙස සම්බන්ධිකරණය කිරීම හා අධීක්ෂණය කිරීම වෙනුවෙන් මධ්‍යගත ආයතනයක් නොමැතිකමින් විවිධ අතපසුවීම් හා අනිසි ප්‍රමාදයන් සිදුවන බවත්, එයින් රජය විසින් අපේක්ෂිත ප්‍රතිසංධාන කටයුතුවලට විවිධ බාධා පැමිණෙන බවත් අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ විසින් යෝජිත කැබිනට් පත්‍රිකාවේ දැක්වෙයි.

එබැවින් ජාතික ප්‍රතිසංධාන ක්‍රියාවලිය ක්‍රමවත්ව ක්‍රියාවට නංවාලීමේ අරමුණින් අදාළ ලේකම් කාර්යාලය කඩිනමින් පිහිටුවීමට කටයුතු කළ යුතුව ඇතැයි යෝජනා කෙරී ඇත.

 

ඒ අනුව, ප්‍රතිසංධාන යාන්ත්‍රණයන් පිළිබඳව ජාතික මට්ටමේ කතිකාවන් සම්බන්ධීකරණය, අතුරුදහන්වුවන් පිළිබඳ කාර්යාලය, සත්‍ය සංහිඳියාව හා ගැටුම් ඇති නොවීම සඳහා කොමිසම ස්ථාපිත කිරිම සඳහා නිශ්චිත දින වකවානු සහිත සැළැස්මක් සකස් කිරිම ආදිය යෝජිත ලේකම් කාර්යාලය මගින් සිදු කිරිමට නියමිතය.

ජිනීවා වාර්තාව ගැන ප්‍රගති සමාලෝචනයක්

ඒ හැරුණු විට ජාතික මානව හිමිකම් කොමිසම ඇතුළු දේශිය ආයතනයන් සමග මෙන්ම මානව හිමිකම් පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ මහ කොමසාරිස්වරයාගේ කාර්යාලය (OHCHR) සමඟද සම්බන්ධිකරණය පවත්වාගෙන යාම මෙම ලේකම් කාර්යාලයට පැවරෙන වගකීම් අතර වේ.

එසේම එක්සත් ජාතින්ගේ මානව හිමිකම් කොමසාරිස්වරයාගේ වාර්තාව, උගත් පාඩම් හා ප්‍රතිසංධාන කොමිසමේ වාර්තාව (LLRC) ඇතුළු අනෙකුත් කොමිසම් වාර්තාවල නිර්දේශ ක්‍රියාවට නැංවීමේ ප්‍රගතිය සොයා බැලීම සහ සම්බන්ධිකරණය සඳහාත් කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව ඇත.

නීතියේ ආධිපත්‍ය,මානව හිමිකම්,පරිපාලන සහ අධිකරණමය ප්‍රතිසංස්කරණ ශක්තිමත් කිරීම හා බැඳුණු අනෙකුත් අවශ්‍යතා සම්බන්ධීකරණයත් යෝජිත ලේකම් කාර්යාලයට පැවරෙන අනෙකුත් වගකීම් අතර වේ.

ජාතික සමගිය හා සංහිදියාව

මීට ඉහතදී අගමැතිවරයාගේ යෝජනාවක් ලද කැබිනට් අනුමැතියකින් පසු හිටපු ජනාධිපති චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග ගේ සභාපතිත්වයෙන් ජාතික සමගිය හා සංහිදියාව සඳහා වන කාර්යාලයක්ද ස්ථාපිත කොට ඇත.

“මූලික අයිතිවාසිකම්, නිදහස, නීතියේ ආධිපත්‍ය, සමානාත්මතාවය, විවිධත්වයට ගරු කරන සමාජයක් බිහි කිරීමට දායකවීම; ආගම, භාෂාව, කුලය, වයස, ස්ත්‍රි පුරුෂභාවය, උපන් ස්ථානය හා දේශපාලන මත වාද නිසා වෙනස් ලෙස නොසලකන, ගෞරවනීය ලෙස ජීවත් වීමට අවශ්‍ය සමාජයක් තැනීම හා ප්‍රවර්ධනය කිරීම,” එම කාර්යාලයේ අරමුණු ලෙස දැක්වේ.

Related posts

Comments are closed.

Top