පෑලියගොඩ මැනිං වෙළඳ සංකීර්ණ ව්‍යාපෘතිය සඳහා රුපියල් බිලියන 4ක්

448d0889df25744d702a6612d8ffdd85_XL

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සතු අක්කර 25ක භූමියක් තුළ ක‍්‍රියාත්මක වන පෑලියගොඩ මැනිං වෙළඳ සංකීර්ණයේ මූලික වෙළඳ සැලසුම ලෙස කඩ කාමර 1500ක් පමණ ඉදිකිරීමට යෝජිත කර තිබේ. ඒ සදහා රුපියල් බිලියන 4ක් වැය වෙතැයි ගණන් බලා තිබෙන බව මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක පැවසීය.

අමාත්‍යවරයා මෙම අදහස් පළ කළේ අද 31 පෑලියගොඩ නව මත්ස්‍ය වෙළඳ සංකීර්ණය ඉදිරිපිට භූමිභාගයේ ඉදිකිරීමට යන නව මැනිං වෙළඳ මධ්‍යස්ථාන ව්‍යාපෘතියේ සමාරම්භක උත්සවය අමතමිනි.

පිටකොටුවේ පිහිටා ඇති මැනිං වෙළඳපොල සංකීර්ණය මෙම ස්ථානයට ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමට නියමිතය.

අද වෙනකොට මේ ස්ථානයට මාළු වෙළඳාම පිළිබඳ මධ්‍යස්ථානය පැමිණ තිබෙනවා. දැන් අපි එළවළු පළතුරු පිළිබඳ මධ්‍යස්ථානයක් මේ ස්ථානයේ ගොඩනඟනවා. ඊලඟ පියවර සහල් ඵෑණු පරිප්පු වැනි තොග වෙළඳාමේ මධ්‍යස්ථානය බවටත් මේ ප‍්‍රදේශය පත් කිරීම. ඒ වගේම ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය පිළිබඳ මධ්‍යස්ථානය බවටත් මේ ප‍්‍රදේශය පත් කිරීම. ඒ නිසා මේ පෑලියගොඩ ප‍්‍රදේශයේ ආර්ථිකය සහමුලින්ම වෙනස් වෙලා, මේ බස්නාහිර මහා නගරයේ වැදගත් කේන්ද්‍රස්ථානයක් බවට පෑලියගොඩ ප‍්‍රදේශය පත් වෙන බව අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

 

 

 

Related posts

Comments are closed.

Top