රනිල්ගෙන් මැතිසබයට විශේෂ ප්‍රකාශයක් හෙට

884303571ranil-at-parliament2-640x360 (1)

මෙරට ආර්ථික තත්වය පිළිබඳව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ හෙට (08) පාර්ලිමේන්තුවේදී විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදු කරනු ඇති බව වාර්තා වෙයි.

අග්‍රාමාත්‍යවරයා පසුගිය ජනවාරි මාසයේදී පාර්ලිමේන්තුව හමුවේ ප්‍රකාශ කර සිටියේ තමන් මෙරට ආර්ථික තත්වය පිළිබඳව විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදු කිරීමට නියමිත බවයි.

ඒ අනුව රනිල් වික්‍රමසිංහ අග්‍රාමාත්‍යවරයා හෙට(08) දිනයේදී අදාළ ප්‍රකාශය සිදු කිරීමට නියමිතය.

මෙහිදී අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ ආණ්ඩුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත ඉදිරි සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සම්බන්ධයෙන් ද විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදු කරනු ඇති අතර මේ වන විට යළිත් වරක් බදු සංශෝධනයක් සිදු කිරීමට රජයේ අවධානය යොමුව තිබේ.

Related posts

Comments are closed.

Top