ඡන්ද ප්‍රතිඵලය – මින්නේරිය ඡන්ද කොට්ඨාශය

Untitled-1 copy

පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය – මින්නේරිය  ඡන්ද කොට්ඨාශය

 

Captureඑක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය – 29,090

 

 

Capture1එක්සත් ජාතික පෙරමුණ               – 25,748

 

 

downloadg   ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ                –  4,175

Related posts

Comments are closed.

Top