සත්‍යය වෙනුවෙන් ප්‍රදර්ශනයක්

01

ශ්‍රී ලංකාවට  අවශ්‍ය සමගි සන්ධානය ඇතිකර ගැනීමට අවස්ථාවක් ලබා ගැනීමට නම් අතීත අපයෝජනයන් පිළිගැනීම හා සැලකිල්ලට ගැනීමත්, ප්‍රතිසංස්කරණ හඳුන්වා දීම ඉතා වැදගත් බවත් පවසන සිවිල්  සංවිධානය දෙකක් ඒ  වෙනුවෙන් චිත්‍ර කලා ප්‍රදර්ශනයක් ආරම්භ කර තිබේ.

එම චිිත්‍ර ප්‍රදර්ශනය විකල්ප ප්‍රතිපත්ති කේන්ද්‍රය හා විභවි සෞන්දර්ය කලා ඇකඩමිය විසින් කලා මාධ්‍ය හරහා සංක්‍රමණීය යුක්තිය ගවේෂණය කිරීම සඳහා පවත්වනු ලබන ඒකාබද්ධ සහයෝගිතා ‍ක්‍රයාකාරිත්වයක් බවයි ඔවුන් පවසන්නේ.

සත්‍යයෙන් සත්‍යයට යනුවෙන් නම් කොට ඇති ප්‍රදර්ශනය බරපතළ මානව හිමිකම් උල්ලංඝනයන් පිළිබඳ සත්‍යය දැන ගැනීමට ඇති අයිතිය හා වින්දිතයන්ගේ ගරුත්වය පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර දිනය වන මාර්තු 24 වෙනි දින ආරම්භ වී තිබේ.‍

download

මාර්තු මස 25 සිට 28 දක්වා සෑම දිනකම පෙ.ව 1000 සිට ප.ව 0700 දක්වා කොළඔ 07 හෝටන් පෙදෙසේ අංක 46 දරන JDA පෙරේරා ගැලරියේදී ප්‍රදර්ශනය පැවැත්වේ.

2016 පෙබරවාරි මස දී චන්ද්‍රගුප්ත තේනුවර හා භවානි ෆොන්සේකා විසින් පවත්වන ලද, ශී්‍ර ලංකාව මුළුල්ලෙන් පැමිණි නැගී එන කලා ශිල්පීන් දාහතර දෙනෙකු සහභාගි වූ නේවාසික වැඩමුළුවක දී සංක්‍රාන්ති යුක්තිය හා ශ්‍රී ලංකාවට එහි ඇති අදාළත්වය පිළිබඳව සාකච්ඡා හා විවාද කරනු ලැබු අතර ඉන් අනතුරුව කලා නිර්මාණ නිෂ්පාදනය කරන ලද අතර ඒවා මෙම
ප්‍රදර්ශනයේ දී ප්‍රදර්ශනය කෙරේ.

සංක්‍රමණීය යුක්තිය පිළිබඳ තේමාව වටා වන කලා නිර්මාණ හා සාහිත්‍යය නිර්මාණ සංක්‍රාන්ති යුක්තිය පිළිබඳ සාකච්ඡාවන් ව්‍යාප්ත කරනු ඇතැයි ද ආවර්ජනය, ප්‍රතිකර්මය හා ප්‍රතිසංස්කරණය සඳහා අවකාශයක් සපයනු ඇතැයි විකල්ප ප්‍රතිපත්ති කේන්ද්‍රය විශ්වාසය පල කර සිටී.

Related posts

Comments are closed.

Top