සංහිඳියාව වෙනුවෙන් මහජන අදහස්

sanhindiyawa_RaGa

ජාතික සංහිඳියාව ඇති කර ගැනීම වෙනුවෙන් මහජන අදහස් ලබා ගැනීමේ වැඩ සටහනක් ක්‍රියාවට නැංවීමට  රජය සැළසුම්  කොට ඇත.

මෙම ක්‍රියාවලිය සඳහා සැළසුම්කර ඇත්තේ, ජාතික සංහිඳියා යාන්ත්‍රණය පිළිබඳ සම්බන්ධිකරණ ලේකම් කාර්යාලය සහ ඒ යටතේ ක්‍රියාත්මක කෙරෙන සංහිඳියාව පිළිබඳ කාර්ය සාධක බලකායේ මෙහෙයවීමෙනි.

ජාතික සංහිඳියාව පිළිබඳ ලේකම් කාර්යාලය විසින් නිකුත් කරනු ලැබ ඇති මාධ්‍ය නිවේදනයේ දැක්වෙනුයේ සත්‍යය සහ යුක්තිය ස්ථාපනය කිරීම,මානව හිමිකම් උල්ලංඝණයන් පිළිබඳව,වගවීම සහතික කිරීම මෙන්ම හානී පූර්ණය සඳහා පියවර ගැනීම වෙනුවෙන් මහජන අදහස් ලබා ගැනීම සිදුකරන බවයි.

විශේෂ අධිකරණ යාන්ත්‍රණයක්

එසේම මෙම ලේකම් කාර්යාලය යටතේ විශේෂ නීති උපදේශකයෙකු සහිත අධිකරණ යාන්ත්‍රණයක්,සත්‍යය, යුක්තිය සහ සංහිඳියාව සඳහාත්,අතීතයේ සිදුවු වැරදි නැවත සිදු නොවීම සඳහාත් වන කොමිසමක්,සහන සම්පාදන කාර්යාලයක් මෙන්ම අතුරුදහන්වූවන් පිළිබඳ කටයුතු කිරීමේ කාර්යාලයක් ද ස්ථාපිත කිරිමට නියමිතව ඇති බව එම නිවේදනයේ  සඳහන් වේ.

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහගේ පූර්ණ අධික්ෂණය යටතේ අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් කාර්යාලයේ සිට ක්‍රියාත්මක කෙරෙන මෙම සංහිඳියා කාර්යාංශයේ මහ ලේකම්වරයා ලෙස කටයුතු කරනු ලබන්නේ මනෝ තිත්තවැල්ලයි.  සංහිඳියාව පිළිබඳ කාර්ය සාධක බලකායේ සභාපතිනිය ලෙස නීතිඥ මනෝරි මුත්තෙට්ටුවේගම කටයුතු කරයි.

2016 මැයි පළමුවැනි දින, සංහිඳියාව පිළිබඳ මහජන අදහස් ලබා ගැනීමේ අවසන් දිනය ලෙස,  ජාතික සංහිඳියා යාන්ත්‍රණ සම්බන්ධිකරණ ලේකම් කාර්යාලීය නිල වෙබ් අඩවියෙහි සඳහන් කර තිබේ.

 

Related posts

Comments are closed.

Top