සන්සුන් ලෙසින් පැසිස්ට් පාලනය පරාජය කළා – බාහු

සන්සුන් ලෙසින් කටයුතු කොට ෆැසිස්ට් වාදී දේශපාලනයක් පරාජය කිරීමේ හැකියාව මෙවර මැතිවරණයේ දී ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාව විසින් ප්‍රදර්ශනය කරන ලද බව නව සම සමාජ පක්ෂ නායකයා ප්‍රකාශ කරයි.

‘බලය බෙදා රට එක්සත් කිරීමේ ව්‍යාපාරය’ විසින් කොළඹ දී පවත්වන ලද මාධ්‍ය හමුවක් ඇමතූ ආචාර්ය වික්‍රමබාහු කරුණාරත්න ප්‍රකාශ කළේ පරාජිත එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට ලක්ෂ 25 ක ඡන්ද ප්‍රමාණයක් හෝ ලබා ගත නොහැකි වූ බවයි.

Related posts

Comments are closed.

Top