නාවික හමුදාවෙන් මැඩගස්කරයට හා කොමොරොස් රාජ්‍යයන්ට පුහුණුවක්

SLN05142016

එක්සත් ජාතීන්ගේ මත්ද්‍රව්‍ය සහ අපරාධ පිළිබඳ ආයතනයේ (United Nations Office on Drugs and Crime – UNODC) නිර්දේශය මත මැඩගස්කර හා කොමොරොස් රාජ්‍යයන් හි නාවික සහ වෙරළාරක්ෂක බලකා නිලධාරීන් හට විශේෂ පුහුණුවක් ලබාදීමට ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව කටයුතු ආරම්භකර කර බව නාවික හමුදාව පවසයි.

ත්‍රිකුණාමළය සහ මිරිස්ස මූලික කරගනිමින් සිදු කරන මෙම විශේෂ පුහුණුව යටතේ නාවික හමුදා විශේෂ යාත්‍රා බළඝණය විසින් ත්‍රිකුණාම‍ළයේදීත්, ශ්‍රී ලංකා වෙරළාරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව විසින් මිරිස්ස පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේදීත් ඔවුනට මෙම පුහුණුව ලබා දෙන අතර  එක්සත් ජාතීන්ගේ මත්ද්‍රව්‍ය සහ අපරාධ පිළිබඳ ආයතනයේ නිර්දේශය මත සිදු කෙරෙන මෙම පුහුණුව, මැයි මස 03 වන දින සිට 28 වන දින දක්වා පැවත්වීමට නියමිත බවයි නාවික හමුදාව පවසන්නේ.

පසුගිය ඔක්තොම්බර් මස 13 වන දින එක්සත් ජාතීන්ගේ මත්ද්‍රව්‍ය සහ අපරාධ පිළිබඳ ආයතනය සහ ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය ඒකාබද්ධව ඉන්දියානු සාගර කලාපයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ මත්ද්‍රව්‍ය මර්ධන නිලධාරීන්ගේ සම්මන්ත්‍රණය කොළඹදී පැවත්වීය.

Related posts

Comments are closed.

Top