දෙමළ අයිතිවාසිකම් රකින්නේ නැතිනම් පාරට බසිනවා

brito

 

ජාතික ආ‍ණ්ඩු සංකල්පය තුළ දෙමළ ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් ඇතුළු මානවහිමිකම් සුරැක‍ිම සම්බන්ධයෙන් නිසි ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට රජය අපොහොසත් වුවහොත් නව රජයට එරෙහිව ජනතා බලයක් ගොඩ නැගීමට තමන් නැවතත් මහ මගට බසින බව රයිට් ටු ලයිෆ් (Right to Life) සංවිධානයේ කැදවුම්කරු නීතිවේදී බ්‍රිටා්‍ෙ ප්‍රනාන්දු ගගනට පැවස‍ීය.

13 වැනි ව්‍යවස්ථාව බලාත්මක කිරීම, නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් සම්මත කිරීම සහ තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත ආදී වූ කරුණු සම්බන්ධයෙන් සහය ලබා ගැනීම සදහා ජාතික ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීමට තම සංවිධානය විරෝධයක් නොදක්වන බවත් ඔහු තවදුරටත් පැවසීය.

Related posts

Comments are closed.

Top