ශ්‍රී ලංකාවේ අවුරුද්දකට මරා දමන අලින් ගණන 250 ක්

01-7

මිනිසුන් සමග ගැටීමෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ  වාර්ෂිකව මරා දැමෙන වන අලින් සංඛ්‍යාව 250ක් පමණ වන බව රජය පවසයි.

ඒ හේතුවෙන් අලි  – මිනිස් ගැටුම අවම කිරීමේ දිගුකාලීන විසඳුමක් වශයෙන් වන අලි සංක්‍රමණික මාර්ග හඳුනා ගැනීම හා එම මාර්ගවල ජීවත් වන ජනතාව ඉවත් කිරීමට වනජීවි සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර තිබේ.

වන අලින්ගේ සංක්‍රමණික මාර්ග ලෙස අවම වශයෙන් මීටර් 500ක පළලකින් යුතු අලිමංකඩ වෙන් කර තැබීමටත් එවැනි වන අලි සංක්‍රමණික මාර්ග අවහිර වන සේ ස්ථිරව පදිංචි වී සිටින හෝ වගා කටයුතුවල නිරත වන ජනතාවට අසාධාරණයක් නොවන පරිදි ඔවුන්ට විකල්ප ඉඩම් හෝ වන්දි හෝ ලබා දීමේ ක්‍රමවේදයක් සැකසීමටත්,  ඔවුන් වන අලි සංක්‍රමණික මාර්ගවලින් ඉවත් කිරීමටත් මේ අනුව කටයුතු යොදා  තිබේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ සිදුවන අලි  – මිනිස් ගැටුම හේතුවෙන් වාර්ෂිකව  මිනිස් ජීවිත 60 – 70ක පමණ සංඛ්‍යාවක් අහිමි වන බව සදහන් කරන රජය පවසන්නේ එම  ගැටලුව විසඳීම සඳහා වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් දැනට අනුගමනය කරනු ලබන වන අලින් පලවා හැරීම හා ඔවුන් අල්ලා වෙනත් ප්‍රදේශවලට ‍මුදා හැරීම වැනි ක්‍රියාමාර්ග අසාර්ථක බවයි.

151005175529_lanka_elephant_624x351_getty

වන අලින් සිය නිජ භූමිවලින් ඉවත් කළ නොහැකි බවත් පර්යේෂණාත්මකව අනාවරණය වී ඇති බව දෙපාර්තමේන්තුව පිළිගෙන තිබේ.

2011 වසරේදී පවත්වන ලද දීප ව්‍යාප්ත වන අලි සමීක්ෂණය අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ වනාන්තරවල වන අලි 5,879ක් ජීවත් වන බව අනාවරණය වී ඇති අතර මේ වන විට වනාන්තරවල වන අලි 6,000ක් පමණ ඇතැයි රජය අපේක්ෂා කරයි.

අලින්ගේ ඉඩම් අල්ලා ගැනීම

මෙරට වන අලින්ගෙන් 67%ක් වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ රක්ෂිත ප්‍රදේශ තුළද, 30%ක් වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ රක්ෂිත වනාන්තර තුළද, 3%ක් රක්ෂිත ප්‍රදේශවලින් බැහැර කුඩා වනාන්තරවල ද ජීවත් වන අතර, එකී වනාන්තර අතර වන අලි සංක්‍රමණය වීමද නිරන්තරව සිදු වන බවයි රජය වැඩි දුරටත් පවසන්නේ.
රක්ෂිත ප්‍රදේශවලින් බැහැරව පිහිටි, වන අලින් ජීවත් වන හා සංක්‍රමණය වන ප්‍රදේශ බොහොමයක් සින්නක්කර ඉඩම්ලාභීන්, අනවසර පදිංචිකරුවන් හා බලපත්‍රලාභී වගාකරුවන් විසින් පරිහරණය කරනු බවද රජය සදහන් කරයි.

Related posts

Comments are closed.

Top