ජාතික නිවාස දිනය සැමරේ

National Hosung day

දිවංගත හිටපු ජනාධිපති, ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ නිර්මාතෘ රණසිංහ ප්‍රේමදාසගේ ජන්ම දිනය යෙදී ඇති ජූනි 23 වනදා දිනය ජාතික නිවාස දිනය ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ.

ජූනි 23 වනදාට යෙදෙන ජාතික නිවාස දිනය වෙනුවෙන් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති කොඩි සතිය ආරම්භ කරමින් එම කොඩිය ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන සහ අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ වෙත පැලඳවීම අඟහරුවාදා (21) ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී සිදු විය.

නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස විසින් ජනාධිපතිවරයා සහ අග්‍රාමාත්‍යවරයා වෙත කොඩි පැළඳවීය.

සතියක් පුරා ක්‍රියාත්මක වන ජාතික නිවාස සතියේදී නව නිවාස ව්‍යාපෘති ආරම්භ කිරීම ඇතුළු වැඩසටහන් රැසක් ක්‍රියාත්මකය.

Related posts

Comments are closed.

Top