රැකියා විරහිත උපාධිධාරී ආයුර්වේද වෛද්‍යවරුන් ගෙන් අඛණ්ඩ සත්‍යග්‍රහ ව්‍යාපාරයක්

Ayurvedic-Doctor

රැකියා ලබාදෙන තුරු අඛණඩ සත්‍යග්‍රහ ව්‍යාපාරයක් පවත්වන බව රැකියා විරහිත උපාධිධාරී ආයුර්වේද වෛද්‍යවරුන්ගේ සංගමය සඳහන් කරයි.

අද (11දා) පැවැති මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකදී රැකියා විරහිත උපාධිධාරී ආයුර්වේද වෛද්‍යවරුන්ගේ සංගමයේ සභාපති වෛද්‍ය ජානක වික්‍රමසිංහ සඳහන් කළේය.

ජුලි 20 වන දිනෙන් පසු අඛණඩ සත්‍යග්‍රහ ව්‍යාපාරයක් පවත්වන බවත්, එයට පෙර ජුලි මස 13 වන දින සිට 20 වන දින දක්වා විරෝධතා සතියක් නම් කර තිබෙන බවද සංගමය ප්‍රකාශ කරයි.

එසේම මෙම සතිය තුළදී උද්ඝෝෂණ ව්‍යාපාර විරෝධතා පත්‍රිකා බෙදාහැරීම පෝස්ටර මගින් දැනුවත් කිරීම කරන බවද රැකියා විරහිත උපාධිධාරී ආයුර්වේද වෛද්‍යවරුන්ගේ සංගමයේ සභාපතිවරයා සඳහන් කලේය.

පවතින ආයුර්වේද වෛද්‍ය හිඟය නිසා රෝගීන් අපහසුතාවයට පත්ව සිටින බවත් එහෙත් රුපියල් ලක්ෂ 25කට අධික ජනතා මුදල් වියදම් කර නිර්මාණය කළ වෛද්‍යවරුන් 950 දෙනෙකු 2010 වසරේ සිට රැකියා විරහිතව සිටින බවද සභාපතිවරයා වැඩිදුරටත් පෙන්වා දුන්නේය.

Comments are closed.

Top