මව්කිරි දෙන අම්මාවරුන් වැඩිම රට ශ්‍රී ලංකාව

052fd395b6c7f59038ac6f294b08cb92_L

දරුවන්ට මව් කිරි ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ පළමු ස්ථානයේ පසුවන බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා පවසයි.

2016 වසරේ සිදු කළ සමීක්ෂණයට අනුව රටවල් 121කින් ප්‍රථම ස්ථානය හිමිකරගෙන සිටින්නේ ශ්‍රී ලංකාව බවයි සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විශේෂඥ වෛද්‍ය පාලිත මහීපාල පවසන්නේ.

එහි දෙවැනි ස්ථානය කියුබාව විසින් හිමිකරගෙන තිබේ.‍

2012 වසරේදී රටවල් 51ක කරන ලද සමීක්ෂණයකින් ද මව් කිරි ලබාදීමෙන් ප්‍රථම තැන හිමිව තිබෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවට බවයි වෛද්‍ය මහීපාල පවසන්නේ.

සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ  ජනරාල්වරයා ඒ බව සදහන් කළේ 27 බදාදා සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපන  කාර්යාංශයේ පැවැති ජාතික මව්කිරි දීමේ සතිය පිළිබඳව ජනමාධ්‍ය දැනුවත් කිරීමසම්මන්ත්‍රණයකට සහභාගී වෙමින් බව රජය පවසයි.

ජාතික මව්කිරි දීමේ සතිය

ජාතික මව්කිරි දීමේ සතිය අගෝස්තු 01 දින සිට 07 වැනි දිනය දක්වා ක්රිකයාත්මක කෙරේ.

”මවුකිරෙන් සපිරි – ජාතියක අසිරි – තිරසර සංවර්ධනයකට මව්කිරි” මෙවර ජාතික මව්කිරි දීමේ සතියේ තේමාව වී තිබේ.

මව්කිරි මුල්පැය තුළ දරුවන්ට  ලබාදීම සියයට 92%ක මට්ටමක ශ්‍රී  ලංකාව සිටින අතර එම මට්ටම 96%ට ගෙන ඒම අරමුණ බව විශේෂඥ වෛද්‍ය  පාලිත මහීපාල පවසයි.

“මව්කිරි වලින් දරුවන්ට විශාල ආරක්ෂාවක් තිබෙනවා. බෝ නොවන රෝග අඩුවීමට ප්‍රධාන සාධකය වන්නේ මව් කිරියි. දරුවන්ගේ මානසික හා කායික සංවර්ධනයට මව්කිරි විශාල දායකත්වයක් ලබදෙනවා. ඒ නිසා මව් කිරි ලබාදීමෙන්දීර්ඝකාලීන සංවර්ධනයකට දායක කරගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් දැන් අවධානය යොමු වී තිබෙනවා. ඒ නිසා ආයතන මට්ටමින් දරුවන්ට කිරි දීමේ ස්ථානයක් සකස් කිරීමට කටයුතු කිරීම ඉතාම වැදගත්” යැයි ද සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කර තිබේ.

Related posts

Comments are closed.

Top