කොළඹ වරායේ ගින්නක්

fire Port

කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තයේ රබර් ගොඩක ගින්නක් ඇතිව ඇති බව වරාය ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

ගිනි නිවන රථ මේ වන විට වරායට පැමිණ ගින්න මැඩපවත්වමින් පවතින අතර ඒ අවට ප්‍රදේශය පුරා දැඩි වාහන තදබදයක් ද ඇතිවී තිබේ.

Related posts

Comments are closed.

Top