ඩෙංගු බවට සැක කෙරෙන රෝගීන් 39561ක්

The mosquito

2016 වර්ෂයේ ගත වූ මාස 9 තුලදී ඩෙංගු බවට සැක කෙරෙන රෝගීන් 39561 ක් දිවයින මුළුල්ලෙන්ම වසංගත රෝග විද්‍යා ඒකකයට වාර්තා වී ඇති බව රජය පවසයි.

එම ඩෙංගු රෝගීන්ගෙන් ආසන්න වශයෙන් 51.44%ක් පමණ වාර්තා වූයේ බස්නාහිර පළාතෙන් බවයි වසංගත රෝග විද්‍යා ඒකකය පවසන්නේ.

මදුරුවන් බෝවීමට ඉඩ ඇති ස්ථාන පරිසරයෙන් අඛණ්ඩව ඉවත් කිරීම්‍ෙ අවශ්‍යතාව මෙම තත්වය මගින් පෙන්නුම් කෙරෙන බවත් එමෙන්ම උණ රෝගය වැළඳීමෙන් දින තුනක් ඉකුත් වූ පසුත් රෝගය පවතී නම් වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම වැදගත් බවත් වසංගත රෝග විද්‍යා ඒකකය පවසයි.

Related posts

Comments are closed.

Top