ශ්‍රී ලංකාව සමඟ ගනුදෙනු සාමය හා සංවර්ධනයට පමණයි- චීනය

Chinese Ambassador-Sri Lanka-gagana

ශ්‍රී ලංකාව සහ චීනය අතර පවතින සහයෝගය සංවර්ධනය හා සාමය සඳහා පමණක් ම වන බවත් කිසිදු තෙවෙනි පාර්ශවයකට අගතියක් සිදු කිරීමට නොවන බවත් චීන රජය අවධාරණය කළේය

චීන රජය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ චීන තානාපති යි ශියන්ලියන් මෙම ප්‍රකාශය සිදුකළේ මේ දිනවල ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වෙන ආරක්ෂක සමුළුව අමතමිනි

” මට පැහැදිලිව කියන්න පුළුවන් ශ්‍රී ලංකාවට චීනය දක්වන සහයෝගයේ කිසිදු සැඟවුණු පරමාර්ථයන් බව. එමෙන්ම කලාපයේ ආරක්ෂාව සහ සහයෝගිතාව උදෙසා පමණක් ම වන බව. ඉන්දියානු සාගරයේ පිහිටි සියලුම රටවල් ධනාත්මක සහ සාධනීය භූමිකාවන් ඉටුකළ යුතු මෙන්ම සියලු දෙනාටම සම ජයග්‍රහණ උදා කර ගැනීම පිණිස එක්ව වැඩ කල යුතු වෙනවා ” ශ්‍රී ලංකාවේ චීන තානාපති ප්‍රකාශ කළේය

චීනය තව දුරටත් ශ්‍රී ලංකාව, ඉන්දියාව, පාකිස්තානය, බංගලාදේශය වැනි දකුණු ආසියානු කලාපයේ රටවල් අතර මෙන්ම අගිනිදිග ආසියානු , මැද පෙරදිග සහ අප්‍රිකානු රටවල් සමඟ ද සයෝගයෙන් කටයුතු කරන බව හෙතෙම වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේය

Related posts

Comments are closed.

Top