හැට පිරුනු ගෝරිල්ලා ආච්චිට ආවඩා ආයුබෝ වේවා! | VIDEO

ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ වාසය කරන වයසැතිම සේ සැලකෙන ගෝරිල්ලාවියගේ හැටවැනි උපන් දිනය වෙනුවෙන් සුබ පැතුම් ගලා එමින් පවතී.

සතුන් වත්තක උපන් පළමු ගෝරිල්ලා වන කොකෝ නමින් හැඳින්වෙන ඇය දෙසැම්බර් 22 දා ඔහයෝ හි කොලම්බස් සත්ව උද්‍යානයේ හා මින් මැදුරේ දී තෑගි බෝග රස විඳිනු දකින්නට ලැබුනි.

ගෝරිල්ලන් තිදෙනකුගේ මාතාව වන කෝලෝ තවත් දහසය දෙනකුගේ මිත්තනියද, දොළොස් දෙනකුගේ මී මිත්තනියද වන්නීය.

වසර 30-40 වන සාමාන්‍යය ගෝරිල්ලාවකුගේ ආයු කාලය පිලිබඳ වාර්තාවද කෝලෝ විසින් බිඳ දමා තිබේ.

Related posts

Comments are closed.

Top