ගල් අඟුරු අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය ගෙදර යවයි  

විදුලිබල මණ්ඩලය සඳහා ගල් අඟුරු මිලදී ගැනීමේදී වංචා සිදුවී ඇති බවට දූෂණ විරෝධී සංවිධානයක් විසින් දිගින් දිගටම හෙළිදරව් කිරීමෙන් අනතුරුව ලංකා ගල් අඟුරු සමාගමේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි රංජිත් සියඹලාපිටිය අමාත්‍යවරයා විසින් විසුරුවා හැර තිබේ.

එමෙන්ම නව අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයක් පත් කරන තුරු ලංකා ගල් අඟුරු සමාගමේ ක්‍රියාකාරිත්වය පවත්වාගෙන යාම සඳහා එහි වැඩබලන සභාපතිවරයා ලෙස විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් (තාක්ෂණ) මෙරිල් ගුණතිලක පත් කළ බව විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යාංශය  දැනුම් දී තිබේ.

විගණකාධිපති වාර්තාව

අමාත්‍යාංශය පවසන පරිදි ලංකා ගල් අඟුරු සමාගම විසින් 2009 – 2016 දක්වා කාලය තුළ ගල් අඟුරු මිලදී ගැනීම පිළිබඳව, පසුගිය දෙසැම්බර් මස අගදී  විගණකාධිපතිවරයා විසින් පාර්ලිමේන්තුවේ බලශක්ති පිළිබඳ අධීක්ෂණ කමිටුව වෙත ඉදිරිපත් කරන ලද වාර්තාවේ සඳහන් කරුණු, නිර්දේශ හා නිගමන සැලකිල්ලට ගෙන නීතිඥ මෛත්‍රී ගුණරත්න ගේ සභාපතිත්වයෙන් යුත් අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය විසුරුවා හැර තිබේ.

දුෂණ විරෝධී පෙරමුණේ පූජ්‍ය උලපනේ සුමංගල හිමි සහ කීර්ති තෙන්නකෝන් විසින් නිකුත් කළ නිවේදනයකින් පෙන්වා දී තිබුනේ අගවිනිසුරු ප්‍රමුඛ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් ‘මහජන මුදල් සම්බන්ධ බැවින් හෘද සාක්ෂිය කම්පා කළ බව’ කී නඩු තීන්දුවක් මගින් ද, 2016 දෙසැ. 30 දින විගණකාධිපති වාර්තාව මගින් ද ගල් අඟුරු මිලදී ගැනීමේ දී දැවැන්ත වංචාවක් සිදුව ඇතැයි තහවුරු වී තිබෙන බවයි.

“ලංකා ගල් අඟුරු සමාගමේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය විසුරුවා හැර අවශ්‍ය සංයුතිය, බලතල, වගකීම් සහ කාර්යභාරය පිළිබදව වූ වෙනස්කම් අදාළ පාර්ශවකරුවන්ගේ පුළුල් සාකච්ජාවක් තුළින් තීරණය කොට නව අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයක් පත්කරන ලෙස අමාත්‍යවරයා වෙත නිර්දේශ ලිපියක් ඉදිරිපත් කර ඇතැ,” යි විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යාංශය පවසයි.

 

Related posts

Comments are closed.

Top