කාව්‍ය විචාර වෙනුවෙන් සම්මාන උළෙලක්

 

ශ්‍රි ලංකේය නූතනම කාව්‍ය ව්‍යාපාරය ඔස්සේ කාව්‍ය විචාරය වඩාත් පුළුල් කිරීමේ අරමුණින් සන්ථව ප්‍රකාශන ආයතනය, වාර්ෂික කාව්‍ය විචාර සම්මාන උත්සවයක් පැවැත්වීමට කටයුතු සූදානම් කොට තිබේ.

 

මේ සඳහා විවෘතව, පාසල් මට්ටමෙන්, විශ්ව විද්‍යාල මට්ටමෙන් හෝ බාහිර ඕනෑම අයෙකුට විචාර ඉදිරිපත් කළ හැක.

මේ අනුව 2017 විචාර සම්මානයට අදාලව විචාරයට ලක් කළ යුත්තේ පෙර වර්ෂයේ එනම් 2016 වර්ෂයේ ප්‍රකාශයට පත්වූ කෘතීන්ය.

 

එක් විචාරයක් සඳහා 2016 වර්ෂයේ ප්‍රකාශිත එක් කවි පොතක් තෝරා ගෙන ඒ ඔස්සේ ඕනෑම විචාර පදනමකට අනුව විචාර ඉදිරිපත් කළ හැකි අතර විචාරයේ මාතෘකාව ලේඛකයා හෝ ලේඛිකාව විසින් යෙදිය යුතු ​වේ.

 

කාව්‍ය වි​චා​රය ඉදිරිපත් කිරීමේදී​ එහි විචාරකයාගේ නාමය සඳහන් නොකළ යුතුය. ​

 

විචාරකයාගේ ​පුද්ගලික තොරතුරු සහ විචාරයේ මාතෘකාව සහිත වෙනම අයදුම් පත්‍රයක් විචාරය සමඟ ඉදිරිපත් ​කිරීම අනිවාර්ය වේ​​.

 

​විද්වත් විනිශ්චය මණ්ඩලයකින් තෝරාගැනෙන විශිෂ්ඨතම විචාරය සඳහා ‘සන්ථව කාව්‍ය විචාර සම්මානය’ පිරිනැමෙන අතර ප්‍රශස්ත මට්ටමේ විචාර දහයක් උදෙසා වටිනා සහතික සහ තිළිණ පිරිනැමෙයි. එම ජයග්‍රහණ විචාර කෘතියක් ලෙස ජනගත කිරීම ද සම්මාන උත්සවය අවස්ථාවේ සිදුවන අතර ‘2016 වර්ෂයේ නූතන කවියේ හැඩරුව’ මැයෙන් දේශනයක් සමඟ සම්මාන ප්‍රදානෝත්සවය සැප්තැම්බර් මාසයේ මුල කොළඹදී පැවැත්වීමට නියමිතය.

 

සියළුම විචාර 2017 ජුනි මස 30 වනදාට ප්‍රථම එවිය යුතු අතර, වැඩි විස්තර santhawaprakashana.com ඔස්සේ හෝ 071-3474917 අංකයට ඇමතීමෙන් ලබා ගත හැක.

 

විචාර ඉදිරිපත් කළ යුතු ලිපිනය- සම්බන්ධීකාරක, ‘සන්ථව කාව්‍ය විචාර සම්මාන 2017’, 68 A/116, ඉසුරු මාවත, ගම්පහ පාර, යක්කල

Related posts

Comments are closed.

Top