අතුරුදහන් කිරීම් වලට එරෙහි නීති ගෙන ඒමට යයි

හමුදාවට භාරවූ සහ අත්අඩංගුවට ගන්නා ලද තම ඥාතීන් සොයාදෙන ලෙස උතුරේ දියත්වන උද්ඝෝඝන මැද පැහැරගැනීම්  සහ අතුරුදහන් කිරීම් සම්බන්ධයෙන් එක්සත් ජාතීන්ගේ බරපතල ප්‍රශ්න කිරීම් හමුවේ ශ්‍රී ලංකාවේ රජය නිරුත්තරව සිටින අවස්ථාවක බලහත්කාරයෙන් අතුරුදහන් කිරීම් සම්බන්ධයෙන් පියවර ගැනීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුවට පනත් කෙටුම්පතක් ඉදිරිපත් කර තිබේ.

සියලු තැනැත්තන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා වූ ජාත්‍යන්තර සම්මුතිය බලාත්මක කිරීම සඳහා වන එම කෙටුම්පත සභානායක, අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල   විසින් 7 අඟහරුවාදා  එම  පනත් කෙටුම්පත සභාව වෙත ඉදිරිපත් කළ බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තුමේන්තුව සඳහන් කරයි.

එය  ”බලහත්කාරයෙන් අතුරුදහන් කිරීම්වලින් සියලු තැනැත්තන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා වූ ජාත්‍යන්තර සම්මුතිය බලාත්මක කිරීම සඳහා ද බලහත්කාරයෙන් අතුරුදහන් කිරීම්වලට භාජනය වූ වින්දිතයන්ට යුක්තිය පසිඳලීමේ සහ වන්දි ලබගැනීමේ අයිතිවාසිකම් සහතික කිරීම සඳහා ද ඊට සම්බන්ධ හෝ අනුෂාංගික කරුණු සඳහා විධිවිධාන සැලැස්වීම පිණිස ද වූ පනත් කෙටුම්පතක්.” බව රජය පවසයි.

බලහත්කාරී හා නීති විරෝධී පැහැරගැනීම් සහ අතුරුදහන්වීම් සාපරාධී ක්‍රියා බවට පිළිගන්නා ජාත්‍යන්තර ප්‍රඥප්තියට අත්සන් කොට ඇති ශ්‍රී ලංකාව අනිවාර්යයෙන් ඊට අදාල නව නීති සම්මත කර ගත යුතු යැයි එක්සත් ජාතින්ගේ සංවිධානය පවසා තිබුනේ වසරකටත් වැඩි කලක පටන්ය.

අතුරුදහන් කිරීම අපරාධයක් බව පිළිගන්නා ප්‍රඥප්තිය රජය විසින් පිළිගෙන මේ වනවිට පහළොස් මාසයක් ගතවී තිබේ.

අතුරුදහන් තම නෑසියන් සොයාදෙන මෙන් ඉල්ලා කිලිනොච්චියේ ආරම්භ කළ සත්‍යග්‍රහයට අදට දින 16ක් ගතවී ඇති අතර වව්නියාවේ දෙවැනි වතාවට දියත් කළ සත්‍යග්‍රහය මේ වන විට දින 12 වැනි දිනට එළැඹ සිටී.

Related posts

Comments are closed.

Top