පවුල් ලක්ෂ 25කට ගෙවල් ප්‍රශ්න: සජිත්

රටතුළ පවුල් ලක්ෂ 25ක් නිවාස ප්‍ර‍ශ්නයෙන් පීඩා විදින බව නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍යවරයා පවසයි.

එම පවුල් ලක්ෂ 25ට ම 2025 වසර වන විට නිවාස ලබාදීම වත්මන් රජයේ ප්‍ර‍ධාන අරමුණක් වන බවයි අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස පවසන්නේ.

අමාත්‍යවරයා ඒ බව පැවසුවේ 25 අගහරුවාදා පස්වරුවේදී උදාගම් ව්‍යාපෘතියට සමඟාමී ව ඉදිකෙරෙන රක්ෂණ උදාගම සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 60ක මුදලක් පෞද්ගලික රක්ෂණ සමාගමක් මගින් පරිත්‍යාග කිරීමේ අවස්ථාවට එක්වෙමින් බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

අද වන විට උදාගම්මාන 25ක් ජනතා අයිතියට පත්කර ඇති අතර රට පුරාම උදාගම්මාන ව්‍යාපෘති 380ක වැඩකටයුතු ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින බව අමාත්‍යවරයා එහිදී පවසා ඇත.

මේ වසරේ සිය අමාත්‍යාංශයේ ඉලක්කය කෙසේ හෝ උදාගම්මාන 500ක වැඩකටයුතු ආරම්භ කර ක්‍රියාත්මක කිරීම බවද අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස සඳහන් කරයි.

නිවසක් නොමැති, ඉඩමක් නොමැති ජනතාවගේ මානව අයිතීන් සුරක්ෂිත කිරීම වෙනුවෙන් රජය බැඳී සිටින බවද අමාත්‍යවරයා එහිදී වැඩිදුරටත් පවසා ඇත.

Related posts

Comments are closed.

Top