මහ ආණ්ඩුවට බැරි දේශපාලක හොරු ඇල්ලීම උතුර සිදු කරයි

දුෂණ චෝදනා වලට ලක්ව සිටින පාර්ලිමේන්තු නියෝජිතයන්ට එරෙහිව පියවර නොගන්නා බවට  මධ්‍යම රජය විවේචනයට ලක්වෙද්දී දුෂණ චෝදනා එල්ල වු පළාත් සභා නියෝජිතයන් හතර දෙනකු සම්බන්ධයෙන් නිතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට උතුරු පළාත් සභාව කටයුතු කර තිබේ.

උතුරු පළාත් සභාවේ දූෂණ චෝදනා තහවුරු වූ අමාත්‍යවරුන් දෙදෙනකුට  සිය ධූරවලින් ඉල්ලා අස්වන  ලෙස පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය සී.වී. විග්නේෂ්වරන් 14 බදාදා  පළාත් සභාවේදී ඉල්ලා සිටියේය.

එලෙස ඉවත් වන ලෙස දැනුම් දී ඇත්තේ, උතුරු පළාත් අධ්‍යාපන හා ක්‍රීඩා  අමාත්‍ය ටී. කුරුකුලරාසා සහ කෘෂිකර්ම සහ පසු සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය පොන්නුතුරෙයි අයින්ගරනේෂන් යන පළාත් සභා අමාත්‍යවරුන් දෙදෙනාටයි.

හෙට දහවල් වන විට ඉල්ලා අස්වීම් භාරදෙන ලෙසත් මසක කාලයක් සදහා නිවාඩු ඉල්ලුම් කරන ලෙසත් ඉල්ලා ඇති ප්‍රධාන අමාත්‍ය සී.වී. විග්නේෂ්වරන්  වැඩි දුරටත් පවසා ඇත්තේ ඔවුන් සතු අමාත්‍යංශ වල වැඩ කටයුතු තමන් පවරා ගන්නා බවයි.

ප්‍රධාන අමාත්‍ය සී.වී. විග්නේෂ්වරන්

ප්‍රධාන අමාත්‍ය සී.වී. විග්නේෂ්වරන්

එමෙන්ම දූෂණ චෝදනා එල්ල වී සිටින ධීවර, ප්‍රවාහන සහ වෙළද අමාත්‍ය බී. ඩෙනිෂ්වරන් සහ සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය බී සත්‍යලිංගම්ට එරෙහිව ඇති චෝදනා සම්බන්ධයෙන්  විමර්ශන ක්‍රියාත්මක වන බැවින් ඔවුන් දෙදෙනාටද මාසයක කාලයක් නිවාඩු අයදුම් කරන ලෙස  ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයා ඉල්ලා තිබේ.

ගගන යාපනය වාර්තාකරු පවසන්නේ උතුරු පළාත් සභා අමාත්‍යවරුන් වන බී. ඩෙනිෂ්වරන් ට එරෙහිව දුෂණ චෝදනා 4 ක්, බී සත්‍යලිංගම්ට එරෙහිව දුෂණ චෝදනා5ක්, ටී. කුරුකුලරාසා ට එරෙහිව  දුෂණ චෝදනා 9 ක් සහ පුන්නුතුරෙයි අයින්ගරනේෂන් ට එරෙහිව දුෂණ  චෝදනා 10 ක් එල්ල වී ඇති බවයි.

හිටපු විනිශ්චයකාර එස් ත්‍යාගේන්ද්‍රන්, එස් පරමරජා සහ හිටපු දිසාපති එස් පත්මනාදන් විසින් පසුගිය නොවැම්බර්  මාසයේ ආරම්භ කළ අමාත්‍යවරුන්ට එරෙහි චෝදනා සම්බන්ධ ස්වාධීන පරීක්ෂණ වල අවසන් වාර්තාව භාර දී ඇත්තේ පසුගිය මාසයේය. 

Related posts

Comments are closed.

Top