විජේදාස ඇමැති ප්‍රකාශය රාජිත ඇමැති ප්‍රතික්ෂේප කරයි

ආගම් විරෝධි ප්‍රහාර එල්ල වී ඇත්තේ අධිකරණ අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කරන පරිදි කතෝලික සිද්ධස්ථානවලට නොව කතෝලික නොවන ක්‍රිස්තියානි ආයතන වලට බව රජයේ ප්‍රධාන ප්‍රකාශකයා තහවුරු කරයි.

කොළඹ දී මාධ්‍යවේදීන් අමතමින් රාජිත සේනාරත්න අමාත්‍යවරයා 21 බදාදා ප්‍රකාශ කළේ තමන්ගේ ආසනයේත් කතෝලික නොවන ක්‍රිස්තියානි ආයතන වලට පහර දී ඇති බවයි.

ජනාධිපතිවරයා බලයට පත් වු 2015 ජනවාරියේ පටන් ක්‍රිස්තියානි විරෝධි ප්‍රහාර 200 ට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් දියත් වු බව ප්‍රසිද්ධියේ ප්‍රකාශ කළ නීතිඥ ලක්ෂාන් ඩයස් දැඩි විවේචනයට ලක් කරමින් අධිකරණ අමාත්‍යවරයා කියා තිබුනේ  “කතෝලික දේවස්ථාන වලට ප්‍රහාර එල්ල වී නැති” බවයි.

කෙසේ වෙතත් නීතිඥවරයාගේ ප්‍රකාශය තහවුරු කළ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා කතෝලික නොවන ස්ථානවලට ජාතිවාදී ප්‍රහාර එල්ල වී ඇති බව පිළිගත්තේය.

කෝලාහල තත්වයක්ද ?

මෙය කිසිසේත් ජාතිවාදී කෝලාහල තත්වයක් නොවන බව අමාත්‍යවරයා සහතක විය.

“දශම 001 තරම් අය තමයි මේක කරන්නේ,” යි රාජිත සේනාරත්න අමාත්‍යවරයා මාධ්‍යවේදීන්ට අවධාරණය කළේය. “අන්තවාදී පිරිසක් තමයි මේක කරන්නේ.  ඒ අය ජනතාව විසින් ප්‍රතික්ෂ්‍රේප කරනු ලැබුවා.”

කතෝලික නොවන ආයතන වලට එල්ල වන ප්‍රහාර සම්බන්ධයෙන් කොළඹ කතෝලික රදගුරු මැල්කම් රංජිත්ගෙන් ලබාගත්  නොමග යවන සුලු තොරතුරු මත පදනම් වී ජනාධිපතිවරයාත් අධිකරණ අමාත්‍යවරයාත් මානව හිමිකම් නීතිඥ ලක්ෂාන් ඩයස්ට විරුද්ධව තර්ජනාත්මක ප්‍රකාශ කිරීම දේශිය හා ජාත්‍යන්තර වශයෙන් දැඩි දෝෂ දර්ශනයට ලක් වී තිබේ.

Related posts

Comments are closed.

Top