චීනයේ ගංවතුරින් 56 දෙනකු ජිවිතක්ෂයට

 

අධික වර්ෂාවෙන් චීනයේ යැනිසි ගඟ සහ එහි අතු ගංගා පිටාර ගැලීම නිසා අවම වශයෙන් 56 දෙනකු මිය ගොස් පුද්ගලයන් 22 අතුරුදහන් වී තිබේ.

දකුණු ප්‍රදේශ ජලයෙන් යටවීමෙන් නිවාස හානි සහ විදුලි බලය විසන්ධි වී ඇති බව 4 අඟහරුවාදා බලධාරීන් පවසා ඇත.

ගංගා 60 කට වැඩි ප්‍රමාණයක ජල මට්ටම ඉහල ගොස් ඇති බැවින් මිලියන 1.2  කට වඩා වැඩි ජනකායක් නිවෙස් වලින් ඉවත් කිරීමට කටයුතු කර තිබේ.

නිවාස 38,000 කට වැඩි ප්‍රමාණයකට අලාභ හානි වී ඇති අතර හෙක්ටයාර 880,000 ආසන්න වී අස්වැන්නක් විනාශ වී  ඇතැයි බලධාරීහු පවසති.

දක්ෂිණ සහ මධ්‍යම පළාත්වලට ඇති වූ හදිසි ගංවතුර තත්වය නිසා ආධාර පිණිස ඩොලර් මිලියන 103 මුදලක් වෙන්කර ඇති බව චීන රජය පවසයි

Related posts

Comments are closed.

Top