නියංසායෙන් වැඩිම පීඩාව උතුරට

දශලක්ෂයකට අධික ජනකායක් පීඩාවට පත් කොට තිබෙන නියඟින් වැඩිම පීඩාවට පත්ව සිටින්නේ උතුරේ ජනතාවයි.

දිවයිනේ දිස්ත්‍රික්ක 17 කට බලපා තිබෙන අධික නියඟ හේතුවෙන් පවුල් 314589 ක පුද්ගලයන් 10,95757ක් පීඩාවට පත්ව ඇතැයි ආණ්ඩුව දැනුම් දී සිටී.

ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය නිකුත් කළ අලුත්ම වාර්තාවට අනුව එයින් අඩකට ආසන්න ජනතාවක් ජීවත්වන්නේ උතුරු පළාතේයි.

උතුරු පළාතට අයත් දිස්ත්‍රික්ක පහ තුල පමණක් පවුල් 133678 අයත් පුද්ගලයන් 462815 පීඩාවට පත්ව සිටින බවයි ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසන්නේ.‍

ඊළඟට පීඩාවට පත් වයඹ පළාතේ  ජනසංඛ්‍යාව තුන්ලක්ෂයකට ආසන්නය.

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ පමණක් පවුල් 46100ක පුද්ගලයන් 151262ක් පීඩාවට පත්ව සිටී.

මේ වන විට ත්‍රිකුණාමලය, මඩකළපුව, අම්පාර, පොළොන්නරුව, අනුරාධපුරය, කුරුණෑගල, පුත්තලම, කිළිනොච්චිය,වව්නියා, මුලතිව්, යාපනය, මන්නාරම, බදුල්ල, මාතලේ, මහනුවර, හම්බන්තොට හා රත්නපුර යන දිස්ත්‍රික්කවලට නියඟය බලපා තිබේ.

එක්සත් ජාතීන්ගේ අනතුරු ඇඟවීම

මෙම දිස්ත්‍රික්ක සඳහා ප්‍රමාණවත් පානීය ජල සැපයුම සිදු කරන බව ද ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය සදහන් කරයි.

අගෝස්තුව වනවිට ශ්‍රී ලංකාව දශක හතරකින් මුහුණ මුහුණ දෙන බරපතලම නියංසායට ගොදුරු වීමේ අවදානම ගැන එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය අනතුරු අඟවා තිබුනේ මේ වසර මුලදී ය.

එම අභියෝගයට මුහුණ දීම සඳහා දැනට පවත්නා කෘෂිකාර්මික ප්‍රතිපත්ති වෙනත් ආහාර සුරක්ෂිතතා සහ පෝෂණ ප්‍රතිපත්ති සමගින් වහාම සමපාත කරමින් තිරසාර කෘෂිකාර්මික ප්‍රවේශයකට එළඹිය යුතු බව ලෝක ආහාර සංවිධානය මුල්වී පසුගිය පෙබරවාරියේ නිකුත් කළ සමීක්ෂණ වාර්තාවකින් නිර්දේශ කර තිබුනි.

Related posts

Comments are closed.

Top