ආගරපතන ඉඩම් අහිමිවූවන් නිවාස ඉල්ලා උද්ඝෝෂණයේ

නාය යාමේ අවදානමක් හේතුවෙන් සිය ගම්බ්ම් වලින් ඉවත් කරන ලද ආගරපතන කෝල්බෘක් ජනපදයේ වැසියන් තමන්ට ආරක්ෂිත ස්ථානයක ඉඩම් ලබා දෙන ඉල්ලා විරෝධතාවයක නිරත වී තිබේ.

මේ වසරේ මැයි මාසයේ සිදුවූ නාය යාමක් හේතුවෙන් එම කොලනියේ ජනතාව ඉවත් කර ඇති අතර මෙතෙක් තමන්ට ආරක්ෂිත ස්ථානය ඉඩම් ලබා දෙන බවට වු පොරොන්දුව ඉෂ්ඨ වී නොමැති බවට ජනතාව චෝදනා කරයි.

අවදානම නිසා පවුල් 5ක පුද්ගලයින් 20 දෙනකු හට උන්හිටි තැන් අහිමි වී ඇති බව ගගන වර්තාකරු පවසයි.

පසුගිය ජුලි මාසයේ එම ජනතාවට නැවත කෝල්බෘක් කොලනියට යන ලෙස නුවරඑළිය ප්‍රදේශිය ලේකම් දන්වා ඇති අතර පවතින අවදානම හමුවේ එහි තමන්ට ජිවත් විය නොහැකි බව එම ජනතාව කියා සිටී.

උන් හිටි තැන් අහිමි වු ජනතාවට වාසස්ථනයට සුදුසු ඉඩමක් ලබා දෙන ලෙසට කඳුරට නව ගම්මාන යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රජා සංවර්ධන අමාත්‍ය පලනි දිගම්බරම් ඉඩම් කොමිසමට නියෝග කර ඇතත් මෙතෙක් එම ඉල්ලීම ඉටු වී නොමැත.

පවතින තත්ත්වය හමුවේ තම දෛනික ජිවිතය බිඳ වැටී ඇති බවට චෝදනා කරන ජනතාව තම ගැටලු වලට කඩිනම් විසඳුම් ලබා දෙන ලෙස රජයෙන් ඉල්ලා සිටී.

Related posts

Comments are closed.

Top