උතුරේ වරායයන් 5ක් සංවර්ධනයට

 

උතරු පළාතේ ධීවර කටයුතු නගා සිටුවීම සඳහා එම ප්‍රදේශයේ පවතින ප්‍රාදේශිය ධීවර වරායයන් 5ක් සංවර්ධනය කිරීමට ධීවර සහ ජලජ සම්පත් සංවර්ධන දෙපාර්තුමේන්තුව සුදානම් වේ.

එම තීරණයට එළඹ ඇත්තේ ධීවර සහ ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර සහ උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ අතර පැවති සාකච්ඡාවකින් අනතුරුවය. මේ සඳහා උතුරේ ධීවර ප්‍රජාවේ නියෝජිතයන් ද එක්ව සිටියහ.

ඒ අනුව තෙලිප්පලෙයි, මාතගල් , පුන්ගුදුතිව් , අනකොට්ටා සහ මණ්ඩතිව් යන ධීවර වරායයන් සංවර්ධනය කිරීමට ධීවර සහ ජලජ සම්පත් සංවර්ධන දෙපාර්තුමේන්තුව කටයුතු කරනු ඇත.

මෙම සංවර්ධන ක්‍රියාවන් සඳහා දැනටමත් පියවර ගෙන ඇති බව එහිදී ධීවර සහ ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර ධීවර වරයට අවශ්‍ය තෙල් සහ මත්ස්‍ය ගබඩාවන් සඳහා අවශ්‍ය ඉඩම් එම වරයා අවටින් හඳුනා ගැනීම සඳහා ධීවර සහ ජලජ සම්පත් සංවර්ධන දෙපාර්තුමේන්තු නිලධාරීන් කටයුතු කරන බව පැවසීය

එසේම නව ධීවර ක්‍රමයයන් පිළිබඳව ප්‍රදේශයේ ධීවර ජනතාව දැනුවත්කිරීම සඳහා විශේෂ වැඩ පිළිවෙලක් ද ක්‍රියාත්මක කරන බව අමාතවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

Related posts

Comments are closed.

Top