උපවාසික දේශපාලන සිරකරුවන් වෙනුවෙන් යාපනයේ විරෝධතාවක්| VIDEO

නිදහස් කරන ලෙස ඉල්ලා උපවාසයේ නිරත අනුරාධපුර බන්ධනාගාරයේ දේශපාලන සිරකරුවන්ට සහාය පල කරමින් යාපනයේ විරෝධතාවක් පවත්වා තිබේ.

තමිල් අරසු කච්චි පක්ෂයේ යාපනය කාර්යාලය ඉදිරිපිට 03 අඟහරුවාදා පැවති විරෝධතාවයට දේශාලන සිරකරුවන්ගේ ඥාතීන් සහභාගි වි සිටි බව ගගන වාර්තාකරු පවසයි.

දේශපාලන සිරකරුවන් නිදහස් නොකිරීම, සිතා මතා නඩු පමා කිරීම සහ වව්නියාව අධිකරණයේ විභාග වෙමින් තිබු නඩුවක් අනුරාධපුරයේ අධිකරණයට මාරුකර යැවීමට එරෙහිව විරෝධතාවය පැවතුනි.

තම නඩු වව්නියාව අධිකරණයෙන් අනුරාධපුර අධිකරණයට මාරු කිරීමට එරෙහිව අනුරාධපුර බන්ධනාගාරයේ රැඳවියන් තිදෙනකු සැප්තැම්බර් 26 සිට උපවාසයක් ආරම්භ කර ඇති බව දේශපාලන සිරකරුවන් නිදහස් කර ගැනිමේ ව්‍යාපාරය පවසයි.

නිරාහාරව සිටීම නිසා බන්ධනාගාර රෝහලට ඇතලත් කළ මදිඅරසන් සුලක්ෂන් සහ රාසතුරෛයි තිරුවරුල්ට අමතරව ගනේෂන් දර්ශන් ද මෙම උපවාසයේ නිරත බව එම ව්‍යාපාරයේ සුන්දරම් මහේන්ද්‍රන් ගගන හා කියා සිටියේය.

මෙම රැඳවියන්ගේ නඩු අනුරාධපුර අධිකරණයට මාරු කිරීම හේතුවෙන් ඔවුන්ට අසාධාරණයක් වන බව පවසන දේශපාලන සිරකරුවන් නිදහස් කර ගැනිමේ ව්‍යාපාරය එම නඩු වව්නියාව හෝ යාපනය අධිකරණය වෙත මාරු කරන ලෙසට බල කර සිටී.

Related posts

Comments are closed.

Top