යුක්තිය ඉටු කිරීමට “හදිස්සි උනොත් ඇක්සිඩන්ට්”: මනෝ ගනේෂන් | VIDEO

ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩුව දී ඇති පොරොන්දු කඩිනමින් ඉටු කළ නොහැකි බව ජාතික සහජීවනය, සංවාද හා රාජ්‍ය භාෂා අමාත්‍යවරයා දිවයිනේ නිල සංචාරයක යෙදී සිටින යුද අපරාධ පිලිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ විශේෂඥයාට පවසා තිබේ.

මානව හිමිකම් වලට අදාලව රටේ දෙමළ හා මුස්ලිම් ජනතාව මුහුණ දී සිටින ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කිරීම සඳහා සත්‍යය, යුක්තිය, හානිපූරණය හා පුනරාවර්තනය වැලැක්වීම සඳහා වන එක්සත් ජාතීන්ගේ විශේෂ නියෝජිත පැබ්ලෝ ද ග්‍රීෆ් කොළඹදී තමන් හමුවූ අවස්ථාවේ ඒ බව දැනුම් දුන් වග අමාත්‍ය මනෝ ගනේෂන් කියා සිටි.

යුක්තිය ඉටු කිරීම සඳහා පිහිටුවනු ලබන බවට ආණ්ඩුව පොරොන්දුවූ යාන්ත්‍රණ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ප්‍රමාදයක් ඇති බව ඇමැති වරයාද විශේෂ නියෝජිත ද ග්‍රීෆ් හමුවේ පිළිගෙන තිබේ.

එසේ වෙතත්, එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය මෙන්ම යුද පීඩිත දෙමළ ජනතාවද ඉල්ලා සිටින වේගයෙන් කටයුතු කිරීම අන්තරායදායක බව අමාත්‍ය මනෝ ගනේෂන්ගේ පිළිගැනීමයි.

“අපි හදිස්සි උනානම් ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙනවා,” යි විශේෂ නියෝජිත පැබ්ලෝ ද ග්‍රීෆ් ට අනතුරු ඇඟවූ බව හමුවෙන් අනතුරුව මාධ්‍යවේදීන්ට කතාකළ ජාතික සහජීවනය, සංවාද හා රාජ්‍ය භාෂා අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේය.

විශේෂ නියෝජිතයා දෙසති නිල සංචාරයක් සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ සිටින්නේ යුද අපරාධ ඇතුළු බරපතල මානව හිමිකම් කෙලෙසීම් පිළිබඳව යුක්තිය ඉටු කිරීම සම්බන්ධයෙන් දුන් පොරොන්දු ඉටු කිරීමේදී ආණ්ඩුව අත් කරගෙන තිබෙන ප්‍රගතිය විමසා එක්සත් ජාතීන්ට ලබන වසරේ වාර්තාවක් ලබා දීමටයි.

ඔහුගේ නිර්දේශ භාර ගැනීමට රජය බැඳී නැති බව ශ්‍රී ලංකා විදේශ අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ.

Related posts

Comments are closed.

Top