මාධ්‍යවේදීන්ගේ වෙබ් අඩවිය ජනගත කිරීමට ඇමැති මංගල

ශ්‍රී ලංකා වෘත්තිය ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ සංගමයේ නිල වෙබ් අඩවිය දෙසැම්බර් මස 5 දින සවස 3 ට  ශ්‍රී ලංකා පුවත්පත් ආයතන ශ්‍රවණාගාරයේදී විවෘත කිරීමට නියමිතය.

එම අවස්ථාවට සමගාමීව ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර විසින් “මාධ්‍යයේ දේශපාලනය“ මැයෙන් ප්‍රසිද්ධ දේශනයක් ද පැවැත්වීමට නියමිත බව ශ්‍රී ලංකා වෘත්තිය ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ සංගමය සදහන් කරයි.

දේශනයෙන් අනතුරුව අමාත්‍යවරයාගේ සහභාගීත්වයෙන්  සංවාද සභාවක්ද පැවැත්වීමට කටයුතු සැලසුම් කර ඇත.

සභාපති ලෙස ලසන්ත රුහුනගේ ද  ලේකම් ලෙස  දුමින්ද සම්පත් ද කටයුතු කරන ශ්‍රී ලංකා වෘත්තිය ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ සංගමය එම අවස්ථාවට සැමට ඇරියුම් කරයි.

රට තුල ලංකා ඊ නිව්ස් වෙබ් අඩවියට තහංචි පැනවීම  ලංකා වෘත්තිය ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ සංගමය ඇතුලු මාධ්‍ය ක්‍රියාධාරීන් ගේ දෝෂ දර්ශනයට ලක්වී තිබේ.

Related posts

Comments are closed.

Top