‘දෙමුහුන් උසාවි යෝජනාව ශ්‍රී ලංකාවට අපහාසයක්’

Namal tweet

ශ්‍රී ලංකාවේ යුද අපරාධ සම්බන්ධයෙන් විභාග කිරීමට විශේෂ දෙමුහුන් අධිකරණයක් පිහිටුවීමට මානව හිමිකම් පිලිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ මහ කොමසාරිස් වරයා ඉදිරිපත් කළ නිර්දේශය ‘ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ත අධිකරණ පද්ධතියටම කළ මහත් අපහාසයක් ලෙසින් නාමල් රාජපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයා විසින් හෙලා දැක තිබේ.

සිය සමාජ ජාලය ඔස්සේ ප්‍රකාශයක් කරමින් හිටපු ජනාධිපති පුත්‍රයා පවසා ඇත්තේ අවශ්‍ය ඕනෑම දේශීය පරීක්ෂණයක් සිදු කිරීමෙහි ලා ශ්‍රී ලංකාව සමත් බවයි.

ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවේ ඇතැම් කොටස් විසින් ගෙනයනු ලබන ‘දෙබිඩි පිළිවෙත’ ම අයුක්ති සහගත බව ඔහු ලියා ඇත.

“පවතින නීති රාමුව තුළ විශ්වසනීය පරීක්ෂණ පැවැත්වීමේ හැකියාව ශ්‍රී ලංකාවේ උසාවි විසින් විදහා දක්වා ඇතැ,’’ යි හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ සහතික වෙයි.

Related posts

Comments are closed.

Top