උතුරේ ගුරු පත්වීම් ස්ථිර කරන බව ඡන්ද සමයේ ප්‍රකාශ වෙයි

උතුරු පළාතේ ස්වෙච්ඡා හා කොන්ත්‍රාත් ගුරුවරුන්ට ස්ථීර පත්වීම් ලිපි ප්‍රදානය කිරීමට රජය කටයුතු සුදානම් කර තිබේ.‍

පෙබරවාරි 15 දා  අරලියගහ මන්දිරයේදී ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයේ 3,2 ශ්‍රේණියට අදාළ පත්වීම් ලිපි ප්‍රදානය කිරීමට නියමිත බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.

එහිදී විශේෂයෙන් උතුරු පළාතේ  2009වසරේ  නිමාවූ යුද්ධයට පෙර වසර 10 කට ආසන්නකාලයක්  ස්වෙච්ඡාවෙන් සේවය කළ ගුරුවරුන් 182 කට හා ඒ හා සමාන දීර්ඝ කාලයක් කොන්ත්‍රාත් පදනම මත සේවය කළ ගුරුවරුන් 142 දෙනෙකුට  පත්වීම් ප්‍රදානය කිරීමට නියමිතව ඇත.

උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර රෙජිනෝල්ඩ් කුරේගේ “බලවත් මැදිහත් වීම” මත අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් ඊට අදාළ අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ ලබාගෙන ඇති අතර ඒ සඳහා උතුරු පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයාගේ මැදිහත්වීම ද සිදුව ඇති බව රජය සදහන් කරයි.

Related posts

Comments are closed.

Top