රනිල් විරෝධී විශ්වාස භංගය වැඩි ඡන්දයෙන් භංග වෙයි

ඒකාබද්ධ විපක්ෂය විසින් අගමැතිවරයාට එරෙහිව ඉදිරිපත් කර තිබු  විශ්වාස භංග යෝජනාව වැඩි ඡන්ද 46 කින් පරාජයට පත්විය.

විශ්වාස භංග යෝජනාවට පක්ෂව හිමිවූයේ ඡන්ද  76 ක් පමණි.

එයට විපක්ෂව ඡන්ද 122 ක් හිමිවු අතර ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමට නොපැමිණි පාර්ලිමේන්තු නියෝජිතයන් ගණන 26කි.

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ විශ්වාස භංග  යෝජනාවට පක්ෂව ඡන්දය දුන් අතර දෙමළ ජාතික සන්ධානය යෝජනාවට  විරුද්ධව ඡන්දය ප්‍රකාශ කළේය.

Related posts

Comments are closed.

Top