අඩු නැතිව රට ඉඳි බෙදන්න අගමැති මැදිහත්වෙයි

රාමසාන් උත්සව සමයේ ඉස්ලාම් බැතිමතුන්ගේ පරිභෝජනය සඳහා අවශ්‍ය තරම් රට ඉඳි තොග බෙදා හැරීමට කටයුතු කරන්නැයි අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ බලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දී තිබේ.

මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍ය එම්.එච්.ඒ. හලීම් සහ ජාතික සමගිය හා සංහිදියාව පිළිබඳ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි යන අමාත්‍යවරුන්ගේ  ඉල්ලීමකට අනුව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මෙම උපදෙස් ලබා දී තිබෙන බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

රාමසාන් සමයේ ඉස්ලාම් භක්තිකයන්ගේ පරිභෝජනය සඳහා මුස්ලිම් සිද්ධස්ථාන හරහා රට ඉදි බෙදා හරිනු ලබන අතර, ඉකුත් වසරේ සවුදි අරාබිය නොමිලයේ ලබාදුන් රටඉදි ටොන් 150 ක් බෙදා හැරීමට කටයුතු කර ඇත.

ඊට සමගාමීව සතොස මගින් ද තවත් රටඉදි ටොන් 150 ක් බෙදා හැරීමට කටයුතු කර තිබු බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තු සදහන් කරයි.

මෙවර මැදපෙරදිග රට ඉදි අස්වැන්න අඩුවීම හේතුවෙන් නොමිලයේ ලැබෙන රට ඉදි තොග අඩු වීමක් සිදු වී ඇත.

මේ හේතුවෙන් සතොස හරහා මෙම වර්ෂයේ ද ප්‍රමාණවත් පරිදි රටඉදි තොග මැදපෙරදිගින් ගෙන්වන ලෙස සතොස සභාපතිවරයාට හා මුදල් අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දී ඇති අතර, රට ඉදි තොග බෙදා හැරීම සඳහා මැදිහත් වන්නැයි  පෞද්ගලික අංශයට ද අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ උපදෙස් ලබා දී ඇති බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

Related posts

Comments are closed.

Top