කිලිනොච්චියේ තවත් වර්ග කිලෝමීටර 3ක බිම් බෝම්බ

කිළිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කයේ ඉතිරි වර්ග කිලෝමීටර 3ක බිම්බෝම්බ ඉවත් කළ වහාම ජනතාව නැවත පදිංචි කිරීමට කටයුතු කරන බව රජය පවසයි.

එමෙන්ම එම කටයුතු වේගවත් කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බවයි නැවත පදිංචි කිරීම, පුනරුත්ථාපන, උතුරු සංවර්ධන සහ හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්‍ය ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් පවසන්නේ.

කිළිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කයේ ග්‍රාමසේවා වසම්වල පවුල් 300ක් පමණ 2000 වර්ෂයේ සිට  අවතැන්වී  නැවත පදිංචි නොකර කුලී ගෙවල්වල බොහෝ බාධා මධ්‍යයේ ජීවත් වන බැවින් ඔවුන් නැවත පදිංචි කිරීම සිදුකරන්නේ කවදාදැයි ඩග්ලස් දේවානන්ද යොමු කළ පැනයකට පිළිතුරු දෙමින් අමාත්‍යවරයා 24 බ්‍රහස්පතින්දා පාර්ලිමේන්තුවේදී ඒ බව පවසා තිබේ.

“එම ප්‍රදේශයේ පුපුරන ද්‍රව්‍ය ඉවත් කිරීම දුෂ්කර බව ස්වේච්ඡා සංවිධාන පවසනවා. පවුල්වල නැවත පදිංචි කිරීම කඩිනම් කරන්න,” යැයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඩග්ලස් දේවානන්ද කියා සිටි බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කරයි.

එහිදී අමාත්‍ය ඩී.එම්.ස්වාමිනාදන් වැඩි දුරටත් පවසා ඇත්තේ කිළිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කයේ ග්‍රාමසේවා වසම්වලට අයත් ප්‍රදේශවලින් බිම්බෝම්බ නොමැති ප්‍රදේශවල නැවත පදිංචි කිරීමට අවස්ථාව සලසා තිබෙන අතර බිම්බෝම්බ ඉවත් කිරීමේ  දුෂ්කරතා තිබෙන බවයි.

“මෙම ප්‍රදේශ වර්ග කිලෝමීටර 7ක බිම් ප්‍රමාණයකින් වර්ග කිලෝමීටර් 3ක ප්‍රදේශයක බිම්බෝම්බ ඉවත් කර තිබෙනවා. එම ප්‍රදේශයේ ජනතාව පදිංචි කිරීමේ කටයුතු සිදු කෙරෙනවා. ඉතිරි කොටසේ බිම්බෝම්බ ඉවත් කිරීම කරනවා. මෙම කටයුත්ත අවසන් වූ පසු ජනතාව නැවත පදිංචි කරනවා. මෙම කටයුතු සීග්‍ර කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු කර තිබෙනවා”.

Related posts

Comments are closed.

Top