සබරගමුවේ දෙමළ මාධ්‍ය ගුරු හිඟය උග්‍රයි

රත්නපුර හා කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්ක දෙකේ රජයේ පාසල්වලින් විශ්‍රාම ලැබූ දෙමළ මාධ්‍ය ගුරුවරුන් යළි ගුරු සේවයට එක්කරගන්නා බව සබරගමුව ආණ්ඩුකාරවරිය කියයි.

සබරගමුව ආණ්ඩුකාර නිලූකා ඒකනායක ඒ බව පවසා ඇත්තේ 5 අඟහරුවාදා නිවිතිගල දෑල දෙමළ මහා විද්‍යාලයේ දී, ප්‍රදේශයේ දෙමළ මාධ්‍ය පාසල් විදුහල්පතිවරුන් සමග පැවති හමුවට එක්වෙමිනි.

එම සමුවට සහභාගි වු විදුහල්පතිවරුන් සබරගමුව ආණ්ඩුකාරවරියට දන්වා ඇත්තේ ප්‍රදේශයේ සෑම දෙමළ මාධ්‍ය පාසැලකම උග්‍ර ගුරු හිඟයක් පවතින බවයි.

රත්නපුර හා කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්ක දෙකේ පවතින දෙමළ මාධ්‍ය ගුරුහිඟයට පිළියම් ලෙස විශ්‍රාම ලැබූ ගුරුභවතුන් යළි ගුරු සේවයට එක්කර ගැනීමට කටයුතු කරන බවත් දැනට සබරගමුව පළාතේ දෙමළ මාධ්‍ය ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා බඳවා ගැනීමට සුදුසුකම් ලත් අයදුම්කරුවන් නොමැති බවත් එහිදී ආණ්ඩුකාරවරිය සඳහහන් කර ඇති බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

සබරගමුව පළාතේ පවතින ගුරු ගැටළුවට පිළියම් ලෙස උතුරු නැගෙනහිර පළාත්වලින් දෙමළ මාධ්‍ය ගුරුවරුන් බඳවා ගත්ත ද ඔවුන්ගෙන් බහුතරයක් මේ වන විට මාරුවීම් ලැබ පළාතෙන් පිටව ගොස් තිබෙන බැවින් මීට පිළියමක් ලෙස සබරගමුව පළාත් සභාව මගින් විශ්‍රාම ලත් දෙමළ මාධ්‍ය ගුරුභවතුන් යළි ගුරු සේවයට එක්කර ගැනීමට තීරණය කොට තිබේ.

මෙම වර්ෂයේ ජූලි අවසන් වීමට පෙර රත්නපුර හා කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්ක දෙකේ දෙමළ මාධ්‍ය ගුරු හිඟය මුළුමනින්ම විසදීමට කටයුතු කරන බව සබරගමුව ආණ්ඩුකාර නිලූකා ඒකනායක වැඩිදුරටත් පැවසු බව රජයේ නිල පුවත් වෙබ් අඩවිය සදහන් කරයි.

Related posts

Comments are closed.

Top