මන්නාරම සතොස සමූහ මිනී වලෙන් හිස් කබල් තිහක් | VIDEO

විසි දිනක් තිස්සේ කරන ලද කැනීම් වලින් අනතුරුව මන්නාරම සතොස සමූහ මිනී වලෙන් අඩුම වශයෙන් මිනිස් හිස් කබල් තිහක් ගොඩගෙන තිබේ.

සතියකට පසු කැනීම් භූමියට ඇතුල්වීමට අවසර ලද මාධ්‍යවේදීන්ට විමර්ශනය භාර ප්‍රධාන වෝහාරික විශේෂඥ සමින්ද රාජපක්ෂ කියා ඇත්තේ කැනීම් කටයුතු තව දුරටත් කෙරීගෙන යන බවයි.

පාදා ගන්නා ලද ඇතැම් හිස් කබල් වල පැත්තක සිදුරු දැකගත හැකි වූ බව ප්‍රදේශයේ මාධ්‍යවේදීහු ගගන හා කියා සිටියහ.

කෙසේ වෙතත්, මන්නාරම ප්‍රධාන අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරී සමින්ද රාජපක්ෂ ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ මරණයට හේතු හෙලිකරගනීම සඳහා තව දුරටත් විමර්ශන කළ යුතුව ඇති බවයි.

මහේස්ත්‍රාත් ටී ජේ ප්‍රභාකරන් ගේ අධීක්ෂණය යටතේ සිදුකෙරෙන කැනීම් සඳහා සහභාගිවන  කැළණිය පුරාවිද්‍යා පශ්චාත් උපාධි ආයතනයේ ප්‍රධානී මහාචාර්ය රාජ් සෝමදේව මිනීවලේ කාල නිර්ණය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන සිදු කරයි.

Related posts

Comments are closed.

Top