අඩු කළ ගෑස් වැඩි මිළට වික්කොත් ගස්

තවදුරටත් ගෑස් වැඩි මිලට විකුණන වෙළෙඳුන්ට එරෙහිව පියවර ගැනීමට නිලධාරීන්ට නියෝග කළ බව කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යවරයා පවසයි.

පසුගිය ජුනි 29 වැනිදා සිට කිලෝග්‍රෑම් 12.5 ක ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩරයක මිළ රු.138.00 කින් අඩු කිරීමට සාපේක්ෂව කිලෝ 5 ක් හා කිලෝ 2.3 ක් වූ කුඩා  ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩරයක මිළ ද පිළිවෙලින් රු.55.00 කින් හා රු.25.00 කින් අඩු කර තිබෙන බවත්, තවමත් වැඩි මිළට ගෑස් විකුණන වෙළෙඳුන්ට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගැනීම සඳහා පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියට වැටලීම් කටයුතු සිදු කරන ලෙස තමන් නියෝග කළ බවත් කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන් ප්‍රකාශ කර තිබේ.

වංචනික වෙළෙඳුන් සම්බන්ධයෙන් පැමිණිළි 1977 හෝ 011 775 5181 අංක වෙත යොමු කරන ලෙස අමාත්‍යවරයා විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ඉල්ලා සිටී.

එම නිවේදනයේ වැඩි දුරටත් මෙසේද සඳහන් වේ.

“පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියේ 2003 අංක 9 දරණ පනතේ 60 වැනි වගන්තියට අනුව මේ ආකාරයට වැරදි කරන වෙළෙඳුන්ට එරෙහිව නඩු පැවරීමට පුළුවන්. එම නඩුවෙන් වැරදිකරු වුවහොත් රු.5,000.00 – 50,000.00 දක්වා දඩ ගැසීමට හෝ බන්ධනාගාර ගත කිරීමට හෝ මේ දඬුවම් දෙකම හෝ නියම කිරීමට පුළුවන්. යම්කිසි සමාගමත් මඟින් මේ විෂමාචාර වරද කළහොත් රු.10,000.00 සිට 100,000.00 දක්වා වු දඩයක් හෝ අවුරුදු 2 ක සිර දඬුවමක් හෝ  මෙම දඬුවම් දෙකම හෝ නියම කිරීමට පුළුවන්.”

රජය ලබා දෙන සහනයන් ඒ ආකාරයටම පාරිභෝගිකයන් වෙත ලබා නොදෙන එසේ නොකරන වංචනික වෙළෙඳුන්ට එරෙහිව පියවර ගැනීමට පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය සූදානමින් සිටින බව අමාත්‍යවරයා වැඩි දුරටත් ප්‍රකාශ කරයි.

Related posts

Comments are closed.

Top