කාල් මාක්ස් දෙවැනි ජන්ම ශත සංවත්සර වැඩ මුළුවක්

කාල් මාක්ස්ගේ 200 වැනි ජන්ම දින සැමරුම නිමිත්තෙන් “වෙනස, පීඩනය සහ පහතමාලයේ දේශපාලනය” මැයෙන් වැඩමුළුවක් කොළඔදී පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කර තිබේ.

එය 2018 ජුලි 22 පෙරවරු 9.30 සිට පස්වරු 4 දක්වා බාල තම්පෝ පටුමග, කොළම 3 ලිපිනයේ පිහිටි ලංකා වෙළද කාර්මික හා පොදු කම්කරු සංගම් කාර්යාලයේදී පැවැත්වීමට නියමිතය.

එහිදී “ජාතීන් මත පීඩනය” මැයෙන් වමේ හඩ සංවිධානයේ නීල් විජේතිලක විසින්ද “ස්ත්‍රීන් මත පීඩනය” මැයෙන් හිරුෂි විජේසිංහ විසින්ද. “LGBT මත පීඩනය” මැයෙන් සිනමා විචාරක භුපති නලින් විසින්ද “පංතිය තුළ පන්තියෙන් ඔබ්බට ගිය පීඩනය” මැයෙන් ලංකා වෙළද කාර්මික හා පොදු සේවක සංගමයේ සිල්වෙස්ටර් ජයකොඩි විසින්ද දේශන සිදු කිරීමට නියමිතය.

වැඩ මුලුවේ සංවිධාන කටයුතු වමේ හඩ සංවිධානයේ ධර්මසිරි ලංකාපේලි සහ සුරංජය අමරසිංහ විසින් සිදු කරනු ලබයි.

Related posts

Comments are closed.

Top