ඡන්දය කල් යාම ගැන ආණ්ඩුවෙන් සහ රාජපක්ෂවාදීන් ගෙන් එකිනෙකාට දොස්  | VIDEO

පළාත් සභා මැතිවරණය කල් යාම සම්බන්ධයෙන් ආණ්ඩු පක්ෂය සහ ඒකාබද්ධ විපක්ෂය එකිනෙකාට දොස් පවරමින් සිටී.

ආණ්ඩුව බියෙන් මැතිවරණය කල් දමන බවට හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ආණ්ඩුවට චෝදනා කරන අතර ජාතික ඒකාබද්ධතා, සංහිඳියා සහ රාජ්‍ය භාෂා අමාත්‍යවරයා පවසන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂ වාදීන් ඉදිරි ඡන්දය පැවැත්විය යුතු ක්‍රමය පිළිබඳව අදහස් පල නොකර මග හරින බවයි.

ගාල්ල ඉමදුව දිවලේගෙඩ පුරාණ විහාරස්ථානයේ නව ධර්ම මන්දිරය සඟ සතුකොට පුජා කිරීමේ උත්සවයේ  ප්‍රධාන ආරාධිතයා ලෙස සහභාගිවූ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මාධ්‍යවේදීන් හමුවේ තම චෝදනාව ඉදිරිපත් කර සිටියේය.

පළාත් සභා මැතිවරණ ක්‍රමය සමාලෝචනය කිරීම සඳහා පත් කළ සිවිල් සමාජ කමිටුව සකස් කළ අවසන් වාර්තාව මේ වනවිට කථානායකවරයාට භාර දී තිබේ.

ඒ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීමට රැස්වූ පක්ෂ නායක රැස්වීමට සහභාගී නොවූ ඒකාබද්ධ විපක්ෂය නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීවරුන් පිටතදී මැතිවරණය කල් දමන බවට ආණ්ඩුවට විරුද්ධව අසත්‍ය ප්‍රචාර කරන බවට මනෝ ගනේෂන් අමාත්‍යවරයා චෝදනා කරයි.

ලබන ජනවාරි මුලදී පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්වෙනු ඇති බවට අමාත්‍යවරයා විශ්වාසය පළ කරයි.

Related posts

Comments are closed.

Top