දඟගෙයි දඬුවම් විදිමින් ලියූ සිංහල කවි විඳින සැන්දෑවක්

සිරකාර කවි කිවිඳියන්ගේ “සිපිරිගේ පාමුල” සිංහල කාව්‍ය සංග්‍රහය පිලිබඳ කතිකාවතකට ජාතික පුස්තකාල සංවිධානය ඇරියුම් කර සිටී.

ඒ සඳහා  අගෝස්තු 20 දා සවස 3ට කොළඹ ජාතික පුස්තකාල ශ්‍රවණාගාරයට එක්වන්නේ ආචාර්ය ප්‍රණීත් අභයසුන්දර, චූලානන්ද සමරනායක, කුමාරි කුමාරගමගේ සහ චන්දන ඒකනායකයි.

සිපිරිගේ පාමුල කොළඹ වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ  සිරකරු සාහිත්‍ය කලා සංසදයේ ප්‍රකාශනයකි.

Related posts

Comments are closed.

Top