ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා සඳහා උසස් අධ්‍යාපන ඇමැති නවක සිසුන් පොළඹවයි | VIDEO

නවක වදයෙන් වැළකී සිටීම සඳහා ජ්‍යෙෂ්ඨ සිසුන්ට සංවිධානගතව පහර දෙන ලෙස උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා නවක සිසුන්ට යෝජනා කර සිටී.

එය “එය ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් තහවුරු කර ඇති පෞද්ගලික ආරක්ෂාවේ අයිතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමක්” ලෙස අමාත්‍ය විජයදාස රාජපක්ෂ විසින් හඳුන්වා දෙනු ලැබුවේ මාතර, කඹුරුපිටිය උදාගම් භූමි ප්‍රදේශයේ දී රුහුණු විශ්ව විද්‍යාලයේ තාක්ෂණ විද්‍යාපීඨයක් විවෘත කරමිනි.

නීතියෙන් පමණක් නවක වදය වැලැක්විය නොහැකි බවට කණස්සල්ල පල කළ ඇමැතිවරයා ඒ සඳහා නවක ශිෂ්‍යයන් ගේ ප්‍රචණ්ඩ සහාය ඉල්ලා සිටියේය.

“ජ්‍යෙෂ්ඨ උත්තමයකු දෙන්නෙක්ගෙ කණ පැලුනට කමක් නෑ,” යි කියමින් පහර දෙන නවක සිසුන්ගේ ආරක්ෂාව සලසා දෙන බවටද අමාත්‍ය වරයා සහතික වුනේ බෞද්ධ භික්ෂුන් වහන්සේ අබියස පන්සිල් ද සමාදන් වීමෙන් අනතුරුව ය.

ජ්‍යෙෂ්ඨ සිසුන් පෙරලා පහර දුන්නොත් මතුවිය හැකි ප්‍රචණ්ඩ ගැටුම සම්බන්ධයෙන් කවර පියවර ගැනීමට අපේක්ෂා කරන්නේ දැයි ජනාධිපති නීතිඥයකුද වන උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා පැහැදිලි කළේ නැත.

Related posts

Comments are closed.

Top