හමුදාව වාඩි ලෑ ඉඩම් ඉල්ලා කොළඹ උද්ඝෝෂණයක්

ශ්‍රී ලංකා රජයේ ආරක්ෂක අංශ විසින් මහජනතාවගේ ඉඩම් වල වාඩි ලාගැනීමට එරෙහිව අගනුවර විරෝධතාවක් සංවිධානය කර තිබේ.

“උතුරේත් දකුණේත් ඉඩම්වලට ජනතාවට ඇති අයිතිය තහවුරු කරනු” යන සටන් පාඨය යටතේ සංවිධානය කර ඇති උද්ඝෝෂණය අගෝස්තු 21 සවස 3 ට කොළඹ ලිප්ටන් වටරවුමේ පැවැත්වේ.

මිලිටරි ග්‍රහණයේ පවතින ඉඩම් අයිතිකරුවන්ගේ නියෝජිතයන් දිවයිනේ සෑම ප්‍රදේශයකින්ම විරෝධතාව සඳහා එක්වීමට නියමිත බව භූමියේ අයිතිය සඳහා වන ජනතා සන්ධානය (PARL) පවසයි.

Related posts

Comments are closed.

Top