උපවාසික දෙමළ දේශපාලන සිරකරුවන් හතරක් රෝහලේ | VIDEO

නිදහස ඉල්ලා දොළොස් දිනකට ඉහතදී අඛණ්ඩ උපවාසයක් ආරම්භ කළ දෙමළ දේශපාලන සිරකරුවන් සිව් දෙනකු රෝහල් ගතකොට තිබේ.

සිවසුබ්‍රමනියම් තිල්ලෙයිරාජ්, රාසපල්ලවන් තබෝ රූබන්, සුරියකාන්ති ජෙයචන්ද්‍රන් සහ තංගවේල් නිමලන් යන ඔවුන් අතරින් දියවැඩියා රෝගියකු වන එක් අයකුගේ ජීවිතය අවදානම් සහගත යයි ඔහුගේ මව පවසයි.

දේශපාලන සිරකරුවන්ට නිදහස ලබා දී ඔවුන්ගේ ජීවිත රැක දෙන ලෙස ඉල්ලා යාපනයේ කච්චේරිය ඉදිරිපිට පැවති සංකේත උපවාසයකදී ඇය ඒ බව ප්‍රකාශ කර සිටියාය.

රෝහල් ගතකරන ලද පිරිසට අමතරව අනුරාධපුර බන්ධනාගාරයේ උපවාසයේ යෙදී සිටින මදියරසන් සුලක්ෂන්, රාසතුරෙයි තිරුවරුල්, රාසතුරෙයි ජෙගන් හා සිවප්‍රගාසම් සිවසීලන් යන සිව්දෙනාට 25  අඟහරුවාදා සිට තවත් දෙදෙනකුද එක්ව සිටින බව දේශපාලන සිරකරුවන් සඳහා වන ජාතික ව්‍යාපාරය පවසයි.

Related posts

Comments are closed.

Top