‘තිත්ත සීනි’ ගැන වීඩියෝ නිර්මාණ තරගයකට පාසල් වලට ඇරියුම්

සීනි භාවිතයෙන් පාසල් දරුවන්ට සිදුවන අහිතකර බලපෑම අවම කිරීම පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමට වීඩියෝ කෙටි චිත්‍රපට තරඟයක් සංවිධානය කර තිබේ.

සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යංශයේ බෝනොවන රෝග ඒකකය හා අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය එක්ව සංවිධානය කරන මෙම වීඩියෝ කෙටි චිත්‍රපට තරගවලියක් නම් කර ඇත්තේ ‘තිත්ත සීනි’ යනුවෙනි.

පාසල් මාධ්‍ය සමාජවලට හෝ ශිෂ්‍ය සමාජවලට තරගය විවෘත වන අතර අයදුම්පත් භාර ගන්නා අවසාන දිනය 2018.10.15 බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

අදාළ පාසලේ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් හා කාර්ය මණ්ඩලයේ දායකත්වයෙන් එක් පාසලකින් ඉදිරිපත් කළ හැක්කේ එක් නිර්මාණයකි.

එය විනාඩි පහකට සීමා වී සීනි භාවිතය අවම කිරීමට උපකාරී වන අයුරින් සැකසී තිබිය යුතු වේ.

සීනි දිව පිනවන්නක් වුවත් අධික සීනි පරිභෝජනය ස්ථූලතාව හා අධික තරබාරු ශරීර ඇති වීමට හේතුවකි.

මීට අමතර ව හෘදයාබාධ, අංශභාගය, දියවැඩියාව, දන්ත ව්‍යසනය හා පිළිකා වැනි විවිධ බෝ නොවන රෝග වැළදීමට ද හේතු වන බව වෛද්‍යවරු පෙන්වා දෙයි.

ශ්‍රී ලංකා පුරවැසියන් අතර බෝනොවන රෝග බහුල ව ව්‍යාප්තවන අතර ඉන් සිදුවන මරණ අතුරින් 70% ක් දියවැඩියා රෝගය වැළදීම නිසා සිදු වී ඇත.

දියවැඩියාව පිළිබද ව ජනතාව දැනුවත් කිරීම මගින් එය අවම කර ගැනීමට රටේ අනාගත පරපුරේ නිර්මාණශීලී අදහස්වලින් එහි මූලික පියවර තැබීමට හැකි බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ බෝ නොවන රෝග අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය තිලක් සිරිවර්ධන සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යංශයේ පැවැති මාධ්‍ය සම්මන්ත්‍රණයේ දී සඳහන් කළේය.

Related posts

Comments are closed.

Top