රටේ ලොකුම සමූහ මිනී වලෙන් 200 කට වඩා මිනිස් සිරුරු හමුවේ | VIDEO

දිගටම කැනීම් සිදු කෙරෙමින් පවතින ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම සමූහ මිනී වලෙන් ගොඩගෙන තිබෙන සිරුරු සංඛ්‍යාව 216 දක්වා ඉහල ගොස් තිබේ.

මන්නාරම සතොස සමූහ මිනී වලෙන් ගොඩගන්නා ලද එම සිරුරු අතරින් දාහතක්ම බාල ළමුන්ගේ බවට තහවුරු කරගෙන තිබේ.

හමුවූ සිරුරු කොටස් අතරින් තෝරාගත් නියැදි කිහිපයක් කාල නිර්ණය සඳහා ෆ්ලොරීඩාවේ බීටා ඇනලිටික් විද්‍යාගාරය වෙත යැවීමට අධිකරණය අනුමැතිය දී ඇති බව වෝහාරික විශේෂඥ සමින්ද රාජපක්ෂ කැනීම් කටයුතු අතරතුරදී මාධ්‍යවේදීන්ට කියා සිටියේය.

මේ අවුරුද්දේ මැයි මාසයේ දී මුල්වරට ඇටසැකිලි හමුවූ මන්නාරම සතොස සමූහ මිනීවලේ සියයකට ආසන්න දින ගණනක් විශේෂඥ කැනීම් කටයුතු සිදු කර තිබේ.

Related posts

Comments are closed.

Top