ලොව පුරා ගැටුම් නැවතීමට ඇමරිකාව සුදානම්- ඔබාමා

 

Hishan Newyork

static2.politico.com

ලෝකයේ ඇති ගැටුම් සහගත තත්ත්වයන් නිම කිරීම සඳහා රුසියාව සහ සිරියාව මෙන්ම ලොව ඕනෑම රටක් සමඟ සාකච්ඡා කිරීමට ඇමෙරිකාව සුදානම් බව ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපද ජනාධිපති බරක් ඔබාමා එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩල සැසිවාරයේ විවාදය අරඹමින් ප්‍රකාශ කළේය

එක්සත් ජාතීන්ගේ 70වන මහා මණ්ඩල සැසිවාරයේ විවාදය අද (28) එක්සත් ජාතීන්ගේ මුලස්ථානයේ දී ආරම්භ විය

රටවල් රැසක රාජ්‍ය නායකයින් මෙම සැසිවාරයට සහභාගී සහභාගී වී සිටිති

එසේම යම් හෙයකින් අවශ්‍යතාවයක් වුවහොත් සිය හමුදා ශක්තිය පාවිච්චි කිරීමට ද පසු බට නොවන බව ද ජනාධිපති ඔබාමා අනතුරු ඇඟවීමක් ද කළේය

ලෝකයේ ඇතිවී ඇති ගැටුම්කාරී තත්ත්වයන් සමනය කිරීම සඳහා එක්සත් ජාතින් කටයුතු කළ යුතු බවත් එසේ නොකළහොත් ඉදිරියේ දී බැරෑරුම් ගැටළු රාශියකට මුහුණ දිය හැකි බව ඇමෙරිකානු ජනාධිපතිවරයා එක්සත් ජාතීන්ගේ සැසිවාරය අමතමින් ප්‍රකාශ කළේය

ඒකාධිපති පාලකයන්ගෙන් ලොව මුදා ගත යුතු බව අවධාරණය කළ ජනාධිපති ඔබාමා ව්‍යංගයෙන් රුසියානු ජනාධිපතිවරයා විවේචනයට ලක් කිරීමද විශේෂයි

Related posts

Comments are closed.

Top