මන්නාරමේ අතුරුදහන් තොරතුරු ‘රැස් කිරීම අඩුවෙන්’ VIDEO

unnamed

ශ්‍රී ලංකාවේ අතුරුදහන් වීම් පිළිබඳව සොයා බලන එක්සත් ජාතීන්ගේ විශේෂඥ මණ්ඩලයට  ඔවුන් හමුවීමට පැමිණි මන්නාරමේ සියලුම ඥාතීන්ෙගන් තොරතුරු එකතු කර ගැනීමට නොහැකි වු බව ප්‍රදේශයේ බහුජන සංවිධාන නියෝජිතයෝ පවසන අතර අතුරුදහන්වුවන් සම්බන්ධයෙන් යුක්තිය ඉටුකර දීමට මැදිහත් වන ලෙස ඉල්ලා යාපනයේ උද්ඝෝෂණයක් පැවැත්විනි.

අතුරුදහන්වුවන්ගේ පවුල් වල සාමාජිකයන් 130 ක පමණ පිරිසක්  පැමිණ සිටියත් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ විශේෂඥ මණ්ඩලය සාකච්ඡා පවත්වා තොරතුරු ලබාගෙන ඇත්තේ පවුල් 08 ක පමණ සාමාජික පිරිසකගෙන් පමණක්  බවත් තොරතුරු ලබාගන්නා ස්ථානයේ පවුල් 50 ක් පමණ රැදී සිටි අතර ඉතිරි පවුල් ශාලාවෙන් පිටත රැදී සිටි බව මන්නාරම දිස්ත්‍රික් මානව හිමිකම්  නියෝජිතවරයකු වූ පූජක ඉම්මානුවේල් සෙබමාලෙයි පියතුමා ගගනට පැවසීය.

කෙසේ නමුත් උතුරු හා නැගෙනහිර පළාතේ අතුරුදහන්ව සිටින පුද්ගලයන් 4708 දෙනෙකුගේ විස්තර ලිඛිතව තමන් විසින් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ විශේෂඥ මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කළ බව පැවසු ඉම්මානුවේල්සෙබමාලෙයි පියතුමා අවධාරණය කර සිටියේ කාල වේලාව මදිවීමේ හේතුව මත විශේෂඥ කණ්ඩායමට සියලු දෙනා සමග සාකච්ඡා පවත්වා අදහස් ලබා ගැනීමට නොහැකි බු බවයි.

unnamed (1)

බලහත්කාරයෙන් හෝ නොකැමැත්තෙන් හෝ අතුරුදහන් කරනු ලැබුවන් සම්බන්ධ එක්සත් ජාතීන්ගේ ක්‍රියාකාරී කමිටුවේ උප සභාපති බර්නාඩ් ඩුහේම්  ඇතුළු නියෝජිතයන් පිරිස මන්නාරම කීරි ඥානෝදය  ශාලාවේදී අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයන්ගේ පවුල් වල ඥාතීන් හමුවී ඇත්තේ 11 බදාදාය.‍

විශේෂඥ මණ්ඩලය එම ස්ථානයට ලගාවන විට අතුරුදහන්වුවන්ගේ පවුල් වල ඥාතීන් 130 ක් පමණ තම පවුල් වල අතුරුහදන්වුවන්ගේ ඡායාරූප ප්‍රදර්ශනය කරමින් සිට ඇත.

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ විශේෂඥ මණ්ඩලය හා අතුරුදහන් වුවන්ගේ පවුල් වල ඥාතීන් අතර සිදුවු මෙම සාකච්ඡා වාර්තා කිරීම සදහා  මාධ්‍යවේදීන්ට අවස්ථාවක් සලසා දි නොමැත.

බලහත්කාරයෙන් හෝ නොකැමැත්තෙන් හෝ අතුරුදහන් කරනු ලැබුවන් සම්බන්ධ එක්සත් ජාතීන්ගේ ක්‍රියාකාරී කමිටුව 12 සිකුරාදා දිනයේ යාපනය ප්‍රදේශයේද අතුරුදහන්වුවන් සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු එක් රැස් කිරීමේ නිරත වු අතර යාපනයේ පිහිටි එක්සත් ජාතින්ගේ කාර්යාලය ඉදිරිපිටට එක්රැස්ව සිටි අතුරුදහන්වුවන්ගේ පවුල් වල ඥාතීන් අතුරුදහන්ව සිටින තම සමීපතමයන්ගේ ඡායාරූප ප්‍රදර්ශනය කරමින් ඔවුන් සොයා දෙන ලෙස එක්සත් ජාතීන්ගේ විශේෂඥ මණ්ඩලයෙන් ඉල්ලීම් කර තිබේ.

Related posts

Comments are closed.

Top