ජාත්‍යන්තර තරග වලට යන ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවට තහනම් උත්තේජක පරික්ෂාව අනිවාර්යය කෙරේ

Jayalal-and-Niluka-300x203

ඉදිරියේ දී ජාත්‍යන්තර තරගවලට සහභාගි වන සියලුම ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ට ඒ සඳහා ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ අවසරය ලබා දීම ඔවුන්ගේ මුත්‍රා සාම්පල පරීක්‍ෂා කිරීමෙන් අනතුරුව සිදු කිරීමට තීරණය කර ඇති බව ක්‍රීඩා විද්‍යායතනයේ අධ්‍යක්‍ෂ සජිත් ජයලාල් ප්‍රකාශ කරයි.

ඔහු මේ බව සඳහන් කළේ තහනම් උත්තේජක නිවාරණය සංවිධානය කරනු ලබන පා ගමන පිළිබඳව දැනුවත්කිරීම සඳහා පවතී මාධ්‍ය හමුවේදි යි.

එසේම මෙරට සෑම දිස්ත්‍රික්කයකම ප්‍රධාන ක්‍රීඩාංගණවල තහනම් උත්තේජක පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ ප්‍රචාරක පුවරු සවිකිරිමට බලාපොරොත්තු වන බවත් ඒ අනුව යමින් ශාරීරික අධ්‍යාපන විෂය මාලාවට තහනම් උත්තේජක නිවාරණය ඇතුළත් කිරීමට අදහස් කර තිබෙන බවත් මාධ්‍යය හමුවට එක් වූ ශ්‍රී ලංකා තහනම් උත්තේජක නිවාරණ ආයතනයේ අධ්‍යක්‍ෂ ‍ෙදාස්තර සීවලී ජයවික්‍රම  ප්‍රකාශ කළේය.

තවද ක්‍රීඩා හයක ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් හා පුහුණුකරුවන් යොදා ගනිමින් විද්‍යුත් ප්‍රචාරණ මාධ්‍යයන් ඔස්සේද දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් කිරීමට ද ශ්‍රී ලංකා තහනම් උත්තේජක නිවාරණ ආයතනය බලාපොරොත්තු වේ .

ලංකා තහනම් උත්තේජක නිවාරණ ආයතනය තහනම් උත්තේජක භාවිතයෙන් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ට මෙන්ම ක්‍රීඩාවන්ට සිදුවන හානිය පිළිබඳ ජනතාව දැනුවත් කිරීම සඳහා සංවිධානය කරනු ලබන එම විශේෂ පා ගමන නොවැම්බර් 21 වැනිදා (සෙනසුරාදා) පෙරවරු 6.30ට නෙළුම් පොකුණ රඟහල අසලින් ආරම්භ වී ටොරින්ටන්හි පිහිටි නිදහස් චතුරශ්‍රය අසලින් අවසන් කිරීමට සැලැසුම් කර ඇත.

Related posts

Comments are closed.

Top